Raporlar

Hacettepe Üniversitesi Adresli Yayınların Konu Dağılımlarının Analizi
Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarını, araştırma üniversitesi ilan edilmeden önceki 3 yıllık dönem (2015-2017) ile sonraki 3 yıllık dönemi (2018-2020) kapsayacak şekilde kıyaslamalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Web of Science tarafından taranan dergilerin çeyreklik dilimleri ilave bir boyut olarak Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların analizine dahil edilmiştir. Bunun için, Incites Journal Citation Reports tarafından sunulan dergi çeyreklik dilim verileri dikkate alınmıştır.
HACETTEPE UNIVERSITESI 2015-2020 WoS ARASTIRMA RAPORU için tıklayın.

2022-2027 Araştırma Öncelik Alanları Raporu yayınlandı
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları çalışması üniversitemizin kurumsal araştırma projeksiyonunun oluşturulmasına yönelik olarak önümüzdeki 5 yıllık dönemde (2022-2027) öncelikli olarak odaklanılacak araştırma alanlarının yetkinlik bazlı olarak belirlenmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında başlatılmıştır.araştırma önceliklerinin derlenmesinden oluşan 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.

Raporun giriş bölümünde üniversitemizin araştırma politikası, araştırma ekosistemi, araştırma altyapısı, araştırma destek birimleri, araştırmacı profili ve araştırma performansı hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Araştırma önceliklerini tüm akademik disiplinleri kapsayacak şekilde araştırmacılarımızın geri bildirimlerine dayalı olarak hazırlamış olan üniversitemiz önümüzdeki dönemde; nitelikli araştırmacıları, güçlü araştırma altyapısı ve destek mekanizmalarının katkısıyla önceliklerini hayata geçirerek önemli çıktılar ortaya koyacaktır. 
Prof. Dr. Vural Gökmen
Rektör Yardımcısı
Hacettepe Üniversitesi 2022-2027 Dönemi Araştırma Öncelik Alanları Raporu için tıklayınız.

Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi 2021 YILI FAALIYET RAPORU

Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi 2022 YILI FAALIYET RAPORU

YÖK RAPORLARI
2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu
2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu
2021 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu
2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu
2023 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu

TÜBİTAK RAPORLARI
2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları
2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları
2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları