Amaç
  • Üniversitenin Araştırma Üniversitesi kurumsal kimliğine uygun olarak gelişimine katkı sağlamak.
  • Üniversitenin bilimsel ve teknolojik araştırma geliştirme performansına dayalı verilerin değerlendirilmesi, raporlanması ile bilimsel ve finansal izlenebilirliğin sağlanması.
  • Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk ve topluma hizmete yönelik faaliyetlerine dayalı verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması.
  • Üniversitenin Ulusal ve uluslararası alanda iş birliği ve etkileşiminin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.