Faaliyetler

Hacettepe Üniversitesi’nin,

  • Araştırma performansının niteliksel ve niceliksel yöntemlerle ölçülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve bunların arşivlenmesi. 
  • Söz konusu çalışmaların Ulusal/uluslararası anlamda bilimsel etkisinin değerlendirmesi yönünde çalışmalar yapılması,
  • İzleme ve değerlendirme sonuçlarının Rektör, Rektör Yardımcıları ve Üniversitenin ilgili birimleriyle paylaşılması.
  • Üniversitemizin bilimsel araştırma performansı hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gibi kurum ve kuruluşlar tarafından istenen periyodik araştırma değerlendirme raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve söz konusu çalışmaların sonuçlarını üniversite ve kamuoyuna duyurmak.
  • Üniversiteye ait olan bibliyometrik verinin standardizasyonunun sağlanması için     üniversite çapında faaliyet gösterilmesi.
  • Projelerin ve tüm bilimsel çalışmaların çıktılarının izlenerek konu ile ilgili kurum içi ve kurum dışı veri akışının sağlanması, 
  • Üniversitemizde yapılmış rapor, yayın ve veriler gibi bilimsel çıktılara erişimi kolaylaştırmaya ve üniversitenin görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  • Üniversitemizde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında etkinliklerin yapılabilmesi için üniversitenin tüm bileşenlerine çağrı yapılması, bu çağrıların değerlendirilmesi ve organizasyona destek olunması. Yapılacak etkinliklerin, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca oluşturulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemine girişinin yapılması, takip edilmesi ve raporlanması.
  • Üniversitemizde  İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü   kapsamında etkinliklerin yapılabilmesi için üniversitenin tüm bileşenlerine çağrı yapılması, bu çağrıların değerlendirilmesi ve organizasyona destek olunması. Yapılacak etkinliklerin takip edilmesi ve raporlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilmesinin sağlanması.