Ana Sayfa

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi olarak belirlenmesini takiben Üniversitenin araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Söz konusu izlem ve değerlendirmeyi gerçekleştirmek ve araştırma alanında niceliksel ve niteliksel öz değerlendirmeyi sağlayabilmek amacıyla Üniversitemizin Rektörlük' üne bağlı olarak "Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi" kurulmuştur. Halihazırda Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışmakta bulunan ofisimiz, Üniversitemizin çok çeşitli birimleri ile etkileşim halinde çalışmalarını üniversitedeki akademik performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sürdürmektedir.

Güncel Duyurular

"QS KONULARA GÖRE 2023 SIRALAMALARI AÇIKLANDI
QS World University Rankings by Subject 2023 yılında dünya üniversitelerini 5 ana kategori altındaki 54 alanda değerlendirdi. 
Değerlendirmeye alınan üniversite sayısı her geçen yıl artarken 2020 yılında 1.369, 2021 yılında 1.453, 2022 yılında 1.543, bu yıl ise  161 lokasyondan 1594 üniversite analiz edildi.  QS World University Rankings by Subject değerlendirme oranları ana kategorilere göre 2023 yılında aşağıdaki şekilde değiştirildi:
Hacettepe Üniversitesi 2020 ve 2021 yıllarında yalnızca 1 ana konu başlığında (Yaşam Bilimleri ve Tıp), 2022 yılında 3 ana konu başlığında (Mühendislik ve Teknoloji, Yaşam Bilimleri ve Tıp ve Doğa Bilimleri), bu yıl ise toplam 5 ana konu başlığında sıralamaya girdi. Sıralanan üniversite sayısındaki artışa rağmen metodolojide yapılan dengelemenin ve Hacettepe Üniversitesinin uluslararası araştırma ağı göstergesindeki yüksek puanının sonuçlara olumlu yansıdığı görülüyor.

 Hacettepe Üniversitesi temel konu başlıkları açısından bakıldığında en güçlü olduğu Yaşam Bilimleri ve Tıp alanında 2023 yılında 63.3 toplam puanla genel sıralamada (518 üniversite arasında) 278. sırada başarısını sürdürürken, Türkiye sıralamasında da 1. sıradaki yerini korudu.
Üniversitemiz geçen yıl ilk kez 401-500 bandında sıralamaya dahil olduğu ana konu başlıklarından Doğa Bilimleri’nde bu yıl büyük bir başarı göstererek 65.1 toplam puanla dünya sıralamasında 312.  sıraya yükseldi. Ülke sıralamasında da 3. sıraya yerleşti. 
Hacettepe Üniversitesi bu yıl, Mühendislik ve Teknoloji alanında 451-500’den 401-450 bandına yükselirken, Sosyal Bilimler ve Yönetim ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanlarında ilk kez 451-500 bandından sıralamaya girdi.   
Alt konu başlıkları üzerinden değerlendirildiğinde Hacettepe Üniversitesi 2022 sıralamasında olduğu gibi 2023 yılında da 13 alt konu başlığında sıralamaya girmeyi başardı. 2023 QS bilim alanları sıralamasında bu yıl ilk kez sıralamaya girdiği Mineral ve Maden Mühendisliği alanında çok büyük bir başarı göstererek dünya üniversiteleri arasında 51-70 bandına, ülke sıralamasında da İTÜ ile birlikte 1. sıraya yerleşmişti.  Yaşam Bilimleri ve Tıp başlığı altında sıralandığı alt başlıklardan Tıp ile Eczacılık ve Farmakoloji bilim alanlarında 251-300 bandından 201-250 bandına yükselirken, ülke sıralamasında da yine 1. sırada yer aldı. Biyolojik Bilimler alanında ise 401-450 bandına gerilemesine rağmen ülke sıralamasında İstanbul Üniversitesi ile 1. sırayı paylaşmıştı. Üniversitemiz geçtiğimiz yıl sıralamaya ilk kez dahil olduğu Dilbilim başlığında 201-250 bandındaki yerini bu yıl da korudu ve yine Türkiye’deki üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi ile 1. sırayı paylaştı. Eğitim başlığında da 201-250 bandında yer alarak 2022’deki yerini korudu.
Temel göstergeler açısından değerlendirildiğinde Hacettepe Üniversitesinin sıralamaya dahil olduğu alt başlıklarda akademik reputasyon puanı en yüksek konu başlığı Kimya Mühendisliği (skor:60.6), işveren reputasyon puanı en yüksek konu başlığı Dilbilim (skor:78.5), yayın başına atıf puanı en yüksek konu başlığı Hemşirelik (skor:83.4), H-Indeks puanı en yüksek konu başlığı Eczacılık ve Farmakoloji (skor:80.2) ve uluslararası araştırma ağı puanı en yüksek konu başlığı Tıp (skor:61.4) oldu. 
QS, Konulara Göre 2022 Yılı Sıralamaları Resmi Sayfası:
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2023"

"ÜÇ HACETTEPELİYE BAGEP 2023 ÖDÜLÜ
Bilim Akademisi tarafından 2013 yılında başlatılan ve kamu fonları yerine toplum desteğiyle yürütülen Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı BAGEP'in 2023 yılı sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi'nden üç öğretim üyesi BAGEP 2023 Ödülü almaya hak kazandı.
BEGEP 2023 çerçevesinde, Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Canpolat, Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bengi Özgün Öztürk ve Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Seniha Esen Yüksel Erdem ödüle layık görüldü.
Üstün başarılı genç bilim insanlarına verilen ve iki yıl araştırma desteğini de içeren bu ödüle, ilk kez 2016 yılında olmak üzere bugüne kadar Hacettepeli 13 genç akademisyen layık görülmüştür.
BAGEP Ödülü ve başvurusu, proje bazlı olmayıp, adayların başvuru sırasında en fazla 10 önemli yayından oluşan bir yayın listesinin yanında, ödülü alırlarsa yapacakları araştırmaları anlatan iki sayfadan fazla olmamak üzere bir araştırma programını da sunmaları gerekmektedir. İki sayfalık program içersinde adaylardan, başvuruya kadar yaptıkları araştırma vizyonlarını, kariyer planlarını sunmaları istenmektedir. BAGEP Ödülü, 40 yaşını doldurmamış bilim insanlarına verilmektedir.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/uc_hacettepeliye_bagep_2023_odulu-383"

"Üniversitemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Bülent Alten, SOVE (Society for Vector Ecology) ödül komitesi tarafından “'Prof. Mir Mulla Award' for Excellence in Vector Biology and Control” ödülüne oy birliği ile layık görüldü.
Vektör ekolojisi, biyoloji, vektör kaynaklı bulaşıcı hastalıklar ve hastalık kontrolü konularında dünya çapında bilimsel bir kuruluş olan SOVE'un verdiği bu ödül, Prof. Alten ve ekibinin vektör ekolojisi ve vektör kaynaklı bulaşıcı hastalıklar konusundaki uluslararası bilimsel bilgiye yol gösterici katkılarından dolayı verildi
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/prof_dr_salih_bulent_altene_sove_odulu-373"

"TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2022 yılı 2. döneminde bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projeler değerlendirilerek açıklandı ve 147 projeden 101’inin desteklenmesine karar verildi. Desteklenen projeler toplam başvurunun yüzde 68,7'sini oluşturuyor. 
1001 programı kapsamında 2022 yılı 2. döneminde sunulan projeler için destek oranı yüzde 17,8 iken, bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projelerle birlikte destek oranı yüzde 25,2’ye yükselmiş durumda.
Üniversitemizden aşağıdaki 8 proje, desteklenmesine karar verilen 101 proje arasında yer alıyor.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemizden_8_projeye_tubitak_1001_destegi-371"

"Üniversitemiz Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Onur Çağdaş Artantaş'ın, İtalya'nın Milan kentindeki Bocconi Üniversitesinde Prof. Dr. Giuseppe Franco Ferrari danışmanlığında yürüttüğü "Avrupa Elektrik Piyasasının Akdeniz Bölgesi Genişlemesi: Akıllı Şebekeler ve Yeşil Enerji Odaklı bir Hukuk ve Politika Çalışması" başlıklı doktora sonrası projesi, TÜBİTAK 2219 "Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı" çerçevesinde desteklenmeye değer görüldü.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/arastirma_gorevlimize_tubitaktan_yurt_disi_arastirma_bursu-372"

"TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”ne ilişkin 2022 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından, 2 öğretim üyemize mühendislik bilimleri ve sağlık bilimleri alanında Bilim Ödülü verildi.

Mühendislik Bilimleri Alanında; Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen, "Gıda bilimi ve mühendisliği alanında, gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan gıda güvenliği risklerinin izlenmesine yönelik ileri analiz tekniklerinin ve gıda güvenliği risklerinin azaltılmasına yönelik gıda işleme teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özaltın ise, “Kalıtsal böbrek hastalıkları alanında; böbrek hastalıklarının patogenezinin daha iyi anlaşılması, bunlara yönelik bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve aynı zamanda normal böbrek fizyolojisinin de daha iyi anlaşılması konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü aldı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/iki_ogretim_uyemize_tubitak_bilim_odulu-353"

"Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri, gıda ve içecek endüstrisinde önemli bir yere sahip Döhler Türkiye tarafından genç yeteneklere yönelik düzenlenen Shape D-Future proje yarışmasında önemli bir başarı elde etti.
“Geleceğe yeni lezzetler kat” sloganı ve “bitki bazlı yiyecek & içecek alternatifi ürün geliştirme” temasıyla bu sene ilki düzenlenen yarışmaya birçok üniversiteden lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılım sağladı. 15 Aralık 2022 tarihinde final etkinliği gerçekleştirilen yarışmada, sürdürülebilir ve sağlıklı içecek tasarımına odaklanan öğrencilerimiz; Nevin Ebrar Kazkayası, Buse Şen ve Ezgi Akyol “Date Iced Coffee” isimli projeleriyle büyük ilgi toplayarak birincilik ödülüne layık görüldü. Yine aynı yarışmada “Fishpea” isimli projeleri ile öğrencilerimiz Ecem Paçacıoğlu ve Dilara Nur Başbozkurt ikincilik ödülü aldı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/gida_muhendisligi_bolumu_ogrencilerinin_shape_dfuture_yarismasindaki_basarisi-350"