Ana Sayfa

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi olarak belirlenmesini takiben Üniversitenin araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Söz konusu izlem ve değerlendirmeyi gerçekleştirmek ve araştırma alanında niceliksel ve niteliksel öz değerlendirmeyi sağlayabilmek amacıyla Üniversitemizin Rektörlük' üne bağlı olarak "Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi" kurulmuştur. Halihazırda Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışmakta bulunan ofisimiz, Üniversitemizin çok çeşitli birimleri ile etkileşim halinde çalışmalarını üniversitedeki akademik performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sürdürmektedir.

Güncel Duyurular

İngiltere merkezli prestijli akademik değerlendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), QS World University Rankings 2025'i açıkladı.
Dünya genelinde 5663 üniversitenin değerlendirildiği, 1503 üniversite ile şimdiye kadarki en çok üniversitenin sıralandığı QS 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'na Türkiye'den 25 üniversite girdi. 
2024 QS Dünya Üniversite Sıralaması’nda 761-770 bandında sıralanan Hacettepe Üniversitesi, 2025 yılında 120 basamak yükselerek 641-650 bandında yer aldı. Bu sonuçla üniversitemiz, son yıllarda çok büyük bir gelişme kaydetmiş oldu.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/qs_dunya_universite_siralamasi_aciklandi:_hacettepe_yukseliste-608

2024 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Projesi’ne ilişkin iş birliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK, Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında Strateji ve Bütçe Başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.
12. sinin başlatıldığı 2024 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Projesi, birçok alanda atılacak adımların belirlenmesinde kritik önem taşıyan nüfus yapısının tespit edilmesi amacıyla başlatıldı.
Törende konuşma yapan Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, araştırmanın başka bir veri kaynağından sağlanamayan doğum, ölüm ve göç göstergelerinin zaman içindeki değişimini, bu değişimde etkili olan faktörleri ortaya koyduğunu ve bu alanlarda geliştirilecek politika ve stratejilere yön verdiğini ifade etti.
Törende, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da bir konuşma yaparak araştırmadan çıkacak sonuçların bu alandaki politika önceliklerini ortaya çıkaracağını ve veriye dayalı planlama ve strateji geliştirme süreçlerine katkıda bulunacağını söyledi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, yapay zekanın bu projedeki önemine değinerek, “Gelecekte yaşanabilecek göç olayları noktası, bu hem sınır dışı göçte hem ülke içindeki göçler noktasını da dikkat alabilecek bir şekilde belki araştırmayı kıymetlendirmek gerek. Dünyadaki senaryolar oluşturulurken, yapay zekanın da bu sürece aktif bir şekilde dahil edilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu hocalarımızın yetkinliğini çok kıymetli bir şekilde kullanacağı bir ortamda, aynı zamanda hem manuel sisteme hem dijital sisteme doğru dönüşüm yapılırken, aynı zamanda gelecek açısından senaryolar hazırlanmasının faydalı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/2024_turkiye_nufus_ve_saglik_arastirmasi_projesi_baslatildi-606

"Üniversitemiz İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yıldız'ın 2 farklı üniversiteden 4 meslektaşıyla beraber sunduğu "Fırsat ve Riskleriyle Geleceğe Dokunmak: Büyükşehir Belediyelerinde Yerel Politika Tasarımı ve Hizmet Sunumunda Yapay Zeka Dönüşümü Araştırması (BEYAZ)" başlıklı proje, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Destek Grubu (SOBAG) tarafından açılan "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
BEYAZ projesi ile seçili büyükşehir belediyeleri kapsamında, belediyelerde yerel politika tasarımı ve hizmet sunumunda yapay zekâ kullanımının araştırılması hedefleniyor.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/prof_dr_mete_yildiz_tubitak_projesiyle_belediyelerde_yapay_zeka_kullanimini_ince-603"

"Hacettepe Üniversitesi Genombilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEN), Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDi-STEM) ve Nadir Hastalıklar Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “Nadir İçin El Ele” toplantısı 29 Mayıs’ta Sıhhiye Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Toplantı, HÜGEN Müdürü Prof. Dr. Fatih Özaltın ve üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın açılış konuşmaları ile başladı.
Açılış konuşmalarının ardından; üniversitemiz öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Nadir Hastalıklar Federasyonu’ndan konuşmacıların yer aldığı “nadir hastalıklarda mevcut durum, genel bakış”, “nadir hastalıklar-toplum sağlığı”, “nadir hastalıklar-kayıt sistemleri” ve “nadir hastalıklarda paydaşlar arası koordinasyon, farkındalık” oturumları gerçekleştirildi.
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/nadir_icin_el_ele_-604"