Ana Sayfa

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi olarak belirlenmesini takiben Üniversitenin araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Söz konusu izlem ve değerlendirmeyi gerçekleştirmek ve araştırma alanında niceliksel ve niteliksel öz değerlendirmeyi sağlayabilmek amacıyla Üniversitemizin Rektörlük' üne bağlı olarak "Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi" kurulmuştur. Halihazırda Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışmakta bulunan ofisimiz, Üniversitemizin çok çeşitli birimleri ile etkileşim halinde çalışmalarını üniversitedeki akademik performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sürdürmektedir.

Duyurular

"YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu 2022 Hakkında yayınlanan Genel Raporda, Hacettepe Üniversitesi'nin 
2021 yılına ait yapılan değerlendirmelerde, ülke üniversiteleri arasında araştırma performansı bakımından öncü üniversiteler arasında yer aldığı görülmüştür.
Hacettepe Üniversitesi'nin ülke üniversiteleri arasında öncü olduğu değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:

Uluslararası Fon Destekli Yürütülen Proje Sayısına Göre: 1
Yurtdışı Kurum ve Kuruluşlar ile Ortak Yürütülen Proje Sayısı: 1
En Yüksek %10'luk Dilimde Atıf Almış Yayın Sayısı: 1
Desteklenen Ar-Ge Proje Sayısı: 1
Endüstri ile Ortak Yürütülen Proje Bütçesi: 1

Üniversiteye Kazandırılan Bağış Miktarına Göre: 1
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın: 2
ALES'te ilk %5'lik Dilime Giren Üniversitelerin Dağılımı: 2
Tübitak Destek Programı Sayısı: 2

Akredite Lisans Programı: 2
Faydalanılan Tübitak Araştırma Burslu Sayısı2

KPSS'de İlk %5'lik Dilime Giren Program Sayısına Göre: 3
ARWU Dünya Sıralaması: 3
Kurum Adresli Bilimsel Yayınlara Açık Erişimde: 3
Uluslararası Değişim Programı Giden Öğr. Gör. Sayısı:
THE Dünya Sıralamasında Türkiye Üniversiteleri arasında:3
Endüstri ile Ortak Yürütülen Projeler: 4
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yayınlar:3
Doktora Programlarından Mezun Olan Öğrenci Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler: 4

Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayısı: 4
Düzenlenen uluslararası etkinlik sayısına göre üniversitelerin dağılımı: 5
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu-2021.aspx"

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Şefik Evren Erdener 2022 yılı TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü (GEBİP) kazandı. TÜBA bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen TÜBA-GEBİP Ödülleri, Türkiye’nin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim insanlarının teşviki ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri bakımından özel bir öneme sahip.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/doc_dr_sefik_evren_erdenere_tubagebip_odulu-324"

"Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, bu yıl Dalaman'da 15.’si düzenlenen uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi'ne 7 sözlü sunum ile katkı sağladı.
Öğr. Gör. Dr. Beren Karaosmanoğlu, yürütücüsü olduğu HÜ-BAP projesinin sonuçlarını sunduğu çalışmasında RNA tabanlı terapötikler alanında “Allel-Spesifik Anti-Sense Oligonükleotidler: Kalıtsal retina hastalıklarında ‘’ince ayar’’ tedavi mümkün olabilir mi?” başlıklı sunumuyla “Sözel Bildiri Birincilik Ödülü”nü aldı. Ar. Gör. Dr. Ayşe Gürel ise proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Arda Çetinkaya'nın danışmanlığında, RiboEurope konsorsiyumu altında Diamond-Blackfan Anemisi’nin genetik etiiyolojisinin aydınlatılmasıyla ilgili tez çalışması kapsamında “RPS29 İlişkili DBA’da Kalıtım Kalıbı Yeniden Tanımlanıyor” başlıklı sunumuyla “Sözel Bildiri Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/tibbi_genetik_kongresi/nden_2_odulle_donduler-327"

"Üniversitemiz Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hülya Karataş Kurşun ve Doç. Dr. Evren Erdener’in doktora tezleri ile Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir ve Prof. Dr. Emine Eren Koçak’ın katkılarıyla oluşan, Prof. Dr. Turgay Dalkara’nın sorumlu araştırmacı olduğu 2013 yılında Science dergisinde yayınlanan makale (Spreading Depression Triggers Headache by Activating Neuronal Panx1 Channels, Science 2013, 339:1092-5) nöroloji alanının en önde gelen dergilerinden Lancet Neurology (etki faktörü 60) tarafından, migren alanında son 20 yıldaki en kayda değer 12 gelişmeden biri olarak değerlendirildi.
(Lancet Neurology 21:955-58, November 2022).
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/migren_arastirmalarinda_en_kayda_deger_gelismelerden_biri_hacettepe/den-326"

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Vural Gökmen ile birlikte Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı, makamında ziyaret etti.
Ziyaret esnasında Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Arasında İkili Bilimsel Araştırma İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında iki üniversitenin yetkin olduğu öncelikli alanlarda ortak araştırma projeleri desteklenecek.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemiz_ile_ankara_universitesi_arasinda_ikili_bilimsel_arastirma_isbirlig-318

25-30 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne katılan Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı; çok sayıda panel, sunum, sözlü ve poster bildirimi gerçekleştirdi. 8 öğretim üyesi ve 13 araştırma görevlisiyle bu sunumlarda etkin rol alan ana bilim dalı, "En İyi Sözlü Bildiri Ödülü" ve  "En İyi Poster Ödülü"ne layık görüldü. 
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/ortopedi_ve_travmatoloji_ana_bilim_dalina_2_ayri_odul-319

Üniversitemizin Kimya Bölümü, Polimer Kimyası Ana Bilim Dalı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şen ve ekibi (Öğretim Görevlisi Dr. Davut Aksüt ve Arş. Gör. Zühra Çınar Esin) tarafından, kauçuk bilimi ve teknolojisi konusunda yürütülen bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilen elastomer esaslı titreşim sönümleyici izolatörler, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olup savunma sanayimizin öncü kuruluşları tarafından kullanılmaya başlandı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/savunma_sanayi_sektorune_bir_katki_da_kimya_bolumumuzden-314

"Hacettepe Üniversitesi, yenilikçi çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Üniversitenin birçok biriminden, bu konuda deneyim ve bilgi sahibi kişilerden oluşan bir ekiple ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ’ın öncülüğünde yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, “Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022-2026)” nı hazırladı. Altı alt komisyonun çalışmasıyla ortaya konulan eylem planı, 10 Mart 2022 tarihinde Üniversitemiz Senatosu’nda kabul edilerek yürürlüğe girdi. 2018-2021 yılları arasına ilişkin ayrı bir çalışma yürütülerek “Hacettepe Üniversitesi’nde Sayılarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin mevcut durum analizi raporlaştırıldı.

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), tarafından geliştirilen “Etki Sıralaması” (Impact Ranking) sistemi ile üniversitelerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ana başlıklarına uygun strateji, politika ve uygulamaları değerlendiriyor. Bu alanda yaptığı çalışmaların bir karşılığı olarak, 2022 yılı etki sıralaması sonuçlarına göre, Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ana başlığında, 938 üniversite arasında 25. üniversite olma başarısını elde etmiş durumda. Bu başarıyı korumak ve daha ileriye taşımak adına da, “Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022-2026)” önemli bir yol haritası ortaya koyma amacını taşıyor.
Raporu incelemek için lütfen tıklayın."

"Üniversitemiz Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız A.B.D.’de “Walter Futterweit Clinical Research Excellence” Ödülünü kazandı. PKOS ve obezite alanındaki bilimsel çalışmalarıyla, Androjen Fazlalığı ve PKOS Derneği tarafından her yıl bir bilim insanına verilen ödüle layık görülen Yıldız bu ödülü alan ilk Türk bilim insanı oldu. Yıldız, Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle son dört yıldır yayımlanan hem kariyer boyu etki hem de yıl bazlı etki değerlendirmelerinde dünyanın en etkili bilimcileri arasında yer alıyor.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/hacettepeli_arastirmaciya_abdden_uluslararasi_bilim_odulu-312"

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 2017 yılından beri yürütülmekte olan Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri programı 2022 yılı sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yapay Zeka Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan 2022 yılı Araştırma Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.
Dr. Tunca Doğan'ın bu ödülü biyoenformatik ve yapay zekâ alanlarındaki bilimsel araştırmaları (genlerin ve proteinlerin işlevlerinin tahmin edilmesi ve yeni ilaçların geliştirilmesi için derin öğrenme tabanlı hesaplamalı yöntemler inşa etmek) nedeniyle kazandığı bildirildi."
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/doc_dr_tunca_dogana_tuseb_aziz_sancar_odulu-309"

"THE Konu Başlıklarına Göre Dünya Üniversite Sıralamaları Açıklandı

THE World University Rankings by Subject’de konu sıralamaları THE World University Rankings 2023 sıralamasında kullanılan 13 performans göstergesine dayanırken, kullanılan yöntem ana ve alt konu başlıkları için yeniden kalibre edilmiş durumda.

2023 yılında 11 ana konu başlığının 8’inde sıralamaya girme başarısı gösteren Hacettepe Üniversitesi, Tıp ve Sağlık ana konu başlığında 2023 yılında da dünya sıralamasında 301-400 bandına yerleşerek Türk üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik (801-1000) ve Yaşam Bilimleri (601-800) ana konu başlıklarındaysa bir önceki yıla göre sıralamadaki yerini korudu. Üniversitemiz 2023 yılında Sanat ve Beşeri Bilimler, İşletme ve Ekonomi, Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler ana başlıklarında da sıralamaya girme başarısı gösterdi.

Üniversitemiz Eğitim ana konu başlığında 2022 yılında 201-250 aralığında yer alırken, 2023 yılında 301-400 bant aralığına gerilemiş olmasına karşın Türk üniversiteleri arasında 3. sıradaki yerini korudu.

Üniversitemiz Mühendislik altında yer alan Kimya Mühendisliği alt konu başlığında 801-1000 bandına yerleşerek yeniden dünya sıralamasına dahil olurken, Fizik Bilimleri altında yer alan Fizik, Astronomi ve Jeoloji ile Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri alt konu başlıklarında ise 1001+ ile ilk kez dünya sıralamasına girdi.

THE World University Rankings by Subject sıralamalarına ilişkin konu başlıklarına göre Türkiye’deki üniversitelerin 2022 ve 2023 yıllarındaki durumu aşağıdaki tabloda görülebilir. Detaylı bilgi ve yönteme https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject adresinden ulaşılabilir."

QS Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik Sıralamaları 2023 Yılı Sonuçları Açıklandı

QS World University Rankings 2023’de, veri toplama sisteminde yapılan değişiklikler kapsamında üniversitelerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) zorluklarını aşma konusunda nasıl harekete geçtiğini gösteren bir çerçeve sunmak üzere “Sürdürülebilirlik” başlığı altında yeni bir değerlendirme oluşturdu ve sonuçlarını ilk kez bu yıl açıklamaya başladı. QS burada, üniversitelerin araştırma, öğretim ve toplumsal katılım yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı ileriye taşımak için sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarmasını hedefliyor.

Bu yıl ilk kez yapılan QS Sürdürülebilirlik 2023 sıralamasında 71 ülkeden 700, Türkiye’den ise 11 üniversite sıralamaya girdi.

Hacettepe Üniversitesi QS Sürdürülebilirlik 2023 dünya üniversiteleri sıralamasında 361-380 bandında yer aldı. Üniversitemiz Çevresel Etki kategorisinde 410., Sosyal Etki kategorisinde 349. sıraya yerleşti. Türk üniversiteleri açısından değerlendirildiğinde Hacettepe Üniversitesi, 201-220 bandında ülke sıralamasında birinci olan İTÜ ve ODTܒnün ardından 2. sırada bulunuyor.
QS Sürdürülebilirlik Sıralamaları 2023 sonuçlarına ilişkin detaylara https://www.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/2023 adresinden ulaşılabilir." 

"29 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında Van’da düzenlenen "Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi (EURACLI’2022)"nde üniversitemiz biyoloji bölümü yüksek lisans öğrencisi Müge Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Kabalak danışmanlığında hazırlayıp sunumunu yaptığı "İklim değişikliğinin Cantharis rustica Fallén, 1807 üzerindeki olası etkileri" başlıklı çalışmasıyla, sadece bir genç araştırmacıya verilen "gelecek vaad eden genç araştırmacı" ödülünü almaya hak kazanmıştır. 
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/yuksek_lisans_ogrencimize_uluslararasi_kongreden_odul-299"

Uluslararası Gıda Bilimi ve Teknolojisi Birliği (IUFoST) tarafından kurulan Uluslararası Nutrasötikler ve Fonksiyonel Gıdalar Derneği (ISNFF) tarafından 2008 yılından beri yıllık olarak düzenlenen uluslararası konferansların sonuncusu bu yıl 2-5 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferansa dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 400 bilim insanı katıldı. Konferansın kapsamında genç araştırmacılar için düzenlenen “Flash Talks” yarışmasında Üniversitemiz Gıda Kalitesi ve Güvenliği (FoQuS) Araştırma Grubu önemli bir başarıya imza attı.
Dr. Aytül Hamzalıoğlu “Casein-phenol interaction during in vitro digestion provides better bioactive peptide release and phenol delivery to colon” başlıklı çalışmasıyla ikincilik ödülüne, Dr. Ecem Evrim Çelik ve Dr. Cemile Yılmaz ise “Formation of bioactive tyrosine derivatives during sprouting and fermentation of different whole grains” ve “Effects of environmental stresses on neuroactive compounds produced by Saccharomyces cerevisiae in fermented foods” başlıklı çalışmalarıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/foqus_arastirma_grubuna_uluslararasi_oduller-296

Araştırmacıların hızlı bir şekilde istedikleri bilgiye erişim imkanı sağlayan yeni “Araştırma” sayfamız yayında.
Laboratuvarlardan araştırma merkezlerine, akademik veri yönetim sisteminden performans değerlendirmeye kadar geniş bir yelpazede hızlı erişim olanağı sağlayan yeni sayfa güncellenerek yayına girdi.
Araştırmacıların, haber niteliği taşıyan tüm çalışmalar hakkında da bilgi alabileceği Araştırma sayfasına https://hacettepe.edu.tr/arastirma/ adresinden ulaşılabilir.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/hacettepede_arastirmayi_kesfet-293

FBE Veri Analiz Birimi'nden 52 Yılı Kapsayan Rapor
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kasım 2020 tarihinde kurulan “FBE Veri Analiz Birimi” yaklaşık 6 aylık çalışmanın sonunda “Hacettepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Öğretim Performansı (1968-2020)” raporunu hazırladı. Rapor, enstitü altındaki anabilim dallarının 1968-2020 yılları arasında bitirdiği lisansüstü tezlerinin dağılımını, bunların meta analizlerini, tez üretim hızlarını (TÜH), yoğunluk indekslerini (YI) ve yüksek lisans/doktora tezlerinin üretkenlik analizlerini (p2) içermektedir.  Bu çalışma, bir yandan önemli düzeyde veri toplanmasını sağladığı gibi, diğer yandan verilerin analizi lisansüstü düzeyinde enstitünün geçmişten günümüze bilimle kurduğu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Rapor, üniversitemizin Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında ileriye yönelik planlamalarında nerede durduğunu, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, başlangıç hedeflerine göre geldiği noktayı göstermesi açısından da önemlidir. Ayrıca, gelecek projeksiyonu yapmak için gerekli olan meta analiz çalışmaları için başlangıç noktasıdır.   
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak raporu indirebilirsiniz:
FBE Rapor 2021
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/fbe_veri_analiz_biriminden_52_yili_kapsayan_rapor-45

The 2023 Sıralamaları Kısa Analizi
Üniversiteleri öğretim kalitesi, araştırma, yayın ve atıflar, sanayi geliri ve uluslararası görünürlük kriterlerine göre sıralayan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 yılı sıralamasını 2019-2020 akademik yılı verileriyle gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi sıralamada, geçtiğimiz yıl olduğu 601-800 aralığında yer aldı.
Genel puanını 34-39,2’a yükselten ve 601-800 aralığında yer alan üniversitemizin 2023 performans özetinde güçlü yönü 76. sıraya yerleştiği endüstri gelirleri kriteri (89,1 puan), zayıf yönü ise özellikle uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayılarıyla ölçülen uluslararası görünüm kriteri oldu. Buna karşın Üniversitemizin uluslararasılaşma puanında geçtiğimiz yıla göre yükselme görüldü (24,3’ten 25,7 puana). 
Üniversitemiz açısından bir önceki yıla göre ana göstergelerdeki değişimler ve dünya sıralamaları şu şekilde:

•    Öğretim: Yüzde 8 artış, dünyada 563. sıra
•    Araştırma: Yüzde 93 artış, dünyada 518. sıra
•    Atıflar: Yüzde 15 azalış, dünyada 817. sıra
•    Endüstri Geliri: Yüzde 240 artış, dünyada 76. sıra
•    Uluslararası Görünüm: Yüzde 6 artış, dünyada 1435. sıra

https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/the_2023_siralamalari_kisa_analizi-290"

Hacettepe Üniversitesi, Merck&Sharp Dohme (MSD) Global Klinik Araştırmalar Merkezi İş Birliği Programı kapsamında, dünyadaki yaklaşık 18 bin merkez arasından belirlenen öncelikli 31 merkezden biri oldu.
130 yılı aşkın süredir dünyanın en zorlu hastalıkları için ilaçlar ve aşılar sunan MSD’nin, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Global Klinik Araştırmalar Merkezi Bilimsel İş Birliği Programı kapsamında, dünya çapında MSD global klinik araştırmalarını yürüten yaklaşık 18 bin aktif merkez arasından, 31 merkez seçildi. Türkiye'den ise Hacettepe Üniversitesi, bu program kapsamında dünyadaki ilk 31 merkez arasında yer aldı. Hacettepe, MSD’nin ilaç ve aşı geliştirme planlama bilgilerine erişim ve klinik araştırma portföyünün gelişimi için bilimsel ve operasyonel iş birliği geliştirme fırsatı bulacak.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/hacettepe_universitesi_global_bir_basariya_imza_atti-286

Hacettepe Yine İlk Tercih
Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başarıları sonuçlarına göre yine ilk tercih edilen üniversiteler arasında yerini aldı.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile öğrenci alan 77 lisans programının %43’ü (33 program) kendi alanında tüm üniversiteler arasında ilk sırada tercih edildi. 
Programların %73’ü (56 program) kendi alanında tüm üniversiteler arasında ilk iki sırada tercih edildi.  Tüm programlarımız, kendi alanlarında ilk beş tercih içerisinde yer aldı.
2022 yılında 77 lisans programından 48’inin “en düşük yerleşen öğrenci sıralaması” 2021 yılına göre yükseldi.
 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: 
https://www.hacettepe.edu.tr/ogretim/yok_sinav_basarilari

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre, Clarivate Analytics/InCites uluslararası kaynakları ve YÖK’ün yayınladığı verileri kullanarak sıralıyor. Son dört yıldır birinci sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi, 2022-2023 yılında ikinci sırada yer aldı.
URAP Türkiye sıralamasında 2009 yılından bu yana kullanılmakta olan dokuz göstergeye bu yıl altı yeni gösterge eklendi. Üniversitelerin araştırma etkinliklerini daha hassas ölçebilmek amacıyla eklenen bu göstergeler arasında TÜBİTAK proje sayısı, yurt içindeki üniversitelerle ortak makale sayısı ve yabancı üniversitelerle ortak makale sayısı yer alıyor.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/urap_20222023_turkiye_siralama-668

Hacettepe Üniversitesi Adresli Yayınların Konu Dağılımlarının Analizi
Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarını, araştırma üniversitesi ilan edilmeden önceki 3 yıllık dönem (2015-2017) ile sonraki 3 yıllık dönemi (2018-2020) kapsayacak şekilde kıyaslamalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Web of Science tarafından taranan dergilerin çeyreklik dilimleri ilave bir boyut olarak Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların analizine dahil edilmiştir. Bunun için, Incites Journal Citation Reports tarafından sunulan dergi çeyreklik dilim verileri dikkate alınmıştır.
HACETTEPE UNIVERSITESI 2015-2020 WoS ARASTIRMA RAPORU için tıklayın.

2022-2027 Araştırma Öncelik Alanları Raporu yayınlandı
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları çalışması üniversitemizin kurumsal araştırma projeksiyonunun oluşturulmasına yönelik olarak önümüzdeki 5 yıllık dönemde (2022-2027) öncelikli olarak odaklanılacak araştırma alanlarının yetkinlik bazlı olarak belirlenmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında başlatılmıştır. Çalışma; (i) araştırmacıların bireysel araştırma önceliklerinin bildirilmesi, (ii) araştırmacı geri bildirimleri esas alınarak bölüm ve fakülte düzeyinde akademik birimlerin araştırma önceliklerinin belirlenmesi, (iii) akademik birimlerin geri bildirimleri esas alınarak üniversite araştırma önceliklerinin derlenmesinden oluşan 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.
Raporun giriş bölümünde üniversitemizin araştırma politikası, araştırma ekosistemi, araştırma altyapısı, araştırma destek birimleri, araştırmacı profili ve araştırma performansı hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Araştırma önceliklerini tüm akademik disiplinleri kapsayacak şekilde araştırmacılarımızın geri bildirimlerine dayalı olarak hazırlamış olan üniversitemiz önümüzdeki dönemde; nitelikli araştırmacıları, güçlü araştırma altyapısı ve destek mekanizmalarının katkısıyla önceliklerini hayata geçirerek önemli çıktılar ortaya koyacaktır. Üniversitemizin mekan, insan ve finans kaynaklarını öncelikleri doğrultusunda kullanarak daha ileri hedeflerine ulaşabileceğini ve ülkemiz yükseköğretim sisteminde fark yaratmaya devam edeceğini düşünüyorum.
Hacettepe Üniversitesi 2022-2027 Dönemi Araştırma Öncelik Alanları Raporu için tıklayınız.
Prof. Dr. Vural Gökmen
Rektör Yardımcısı

URAP, 2021-2022 Dünya Üniversiteleri Alan Sıralamalarını Açıkladı
Hacettepe Üniversitesi, URAP (University Ranking By Academic Performance) tarafından hazırlanan ve dünya genelindeki üniversitelerin bilim alanları başarısını gösteren 2021-2022 dünya alan sıralamasında 78 bilim alanına göre yapılan değerlendirmede 22 alanda dünya sıralamasında yer alma başarısı gösterdi.
Bu önemli haberin detaylarını ilgili linkte görebilirsiniz:
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/urap_20212022_dunya_universite-634

Yüksek gerçeklikte simülasyon laboratuvarı
Dünya standartlarının üzerinde bir hemşirelik eğitimini garanti altına almak için birçok çalışma yapan Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, lisans müfredatında klinik uygulamaları desteklemek amacıyla 2012 yılından beri yüksek gerçeklikte (high fidelity) simülasyon laboratuvarı ve standart hasta gibi güncel yaklaşımları kullanıyor. Öğretim programının %30’u İngilizce derslerden oluştuğu için dil alanında da yeterliliği destekliyor.
Bu fakültede okuyan öğrenciler, klinik uygulamalarını Joint Commission International (JCI) tarafından uluslararası akredite edilen Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde gerçekleştirme şansı da buluyor. Mezunlar ise, Avrupa’nın tüm ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kolaylıkla kabul alıp, çalışabiliyor. https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/yuksek_gerceklikte_simulasyon_-592

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2022 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. 
2022 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1.992 proje önerisinden 1.851’i bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 306 proje önerisinin desteklenmesine, 154 proje önerisinin de bir sonraki dönemi beklemeden 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapabilmesine karar verildi. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapabilecek projelerin değerlendirilmesinde 2022 yılı 1. dönem kriterleri kullanılacağı ve bu projelere de revize proje süreci bütçesi dahilinde destek verileceği açıklandı.
Üniversitemizden 17 proje, desteklenmesine karar verilen 306 proje arasında yer alıyor. Bu, bugüne kadar Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarınca TÜBİTAK 1001 kapsamında aynı anda desteklenen en fazla proje sayısı anlamına geliyor.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/17_ogretim_uyemize_tubitak_100-577

Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü araştırmacılarının yer aldığı WASTELESS projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu başarı, dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa kapsamında, yoğun rekabetin yaşandığı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre alanı 2022 yılı çağrılarında elde edildi.

Gıda israfını azaltma ile mücadelede farklı gıda ürünleri için atık istatistiklerinde birçok veri boşluğu bulunması önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Waste Quantification to Limit Environmental Stress başlıklı WASTELESS projesi, gıda kayıpları ve israfını anlamak ve haritalamak amacıyla tedarik zinciri boyunca kapsamlı ve güvenilir veri toplama araçları / teknolojileri ile bu sayede farklı ülkeler ve gıdalar bazında gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik modellerin geliştirilmesine odaklanıyor. Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları (Dr. Burçe Ataç Mogol ve Dr. Ezgi Doğan Cömert) Dr. Vural Gökmen liderliğinde, evsel gıda kayıpları ve israfının azaltılması için görüntü işleme ve makine öğrenmesine dayalı akıllı buzdolabı prototipinin geliştirilmesi konusundaki tecrübe ve yetkinlikleri ile WASTELESS projesinde önemli bir görev üstlendiler.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/gida_muhendisligi_bolumumuz_ar-555

QS World University Rankings, bu yıl başvuru yapan 2.462 üniversite arasından 1.422 üniversiteyi değerlendirmeye aldı. Bu sayı 2020 yılında 1002, 2021 yılında 1300’dü. 2020-2021 akademik yılı sonuçlarının değerlendirildiği QS World University Rankings 2023 sonuçlarına göre, Türkiye genelinde sıralamaya giren üniversite sayısı bu yıl 24’e yükseldi.
Değerlendirme kriterlerine ilişkin oranlar ise şu şekilde:
•    Akademik reputasyon: %40
•    İşveren reputasyonu: %10
•    Fakülte/öğrenci oranı: %20 (tanınırlık anketi, araştırma geliri, araştırma verimliliği)
•    Fakülte başına düşen atıf sayısı: %20
•    Uluslararası akademisyen oranı: %5
•    Uluslararası öğrenci oranı: %5  
Sonuçlara göre Hacettepe Üniversitesi, 2016 yılından başlayarak düşüş eğiliminde ve son beş yılda ise 801-1000 bandına yerleşmiş durumda.
Bu yılki ülke sıralamasında üniversitemiz İstanbul Üniversitesi ile 7. sırayı paylaşıyor.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/qs_dunya_universiteleri_sirala-539

Times Higher Education (THE) 2013 yılından bu yana, dünya üniversite sıralamalarındaki göstergeleri kullanarak (öğretim kalitesi, araştırma, yayın ve alıntılar, sanayi geliri ve uluslararası görünürlük) Asya Üniversiteleri sıralaması yayınlıyor. 2021 yılında 30 ülkeden 551 üniversite değerlendirilirken, bu yıl 31 ülkeden 616 üniversite kapsama alındı.
Çin son üç yıldır THE Asia University Rankings’de birinci ve ikinci sıradaki üniversitelere ev sahipliği yapıyor. 2022 sonuçlarında en çok üniversite ile temsil edilen ülke ise Japonya oldu. Suudi Arabistan ise ilk 100’e giren üniversite sayısını dört üniversiteden altıya çıkardı.  
Türkiye genelinde bu yıl sıralamaya giren üniversite sayısı 43’den 54’e yükseldi. 
Bunun yanında 12 üniversite de “raportör” yani veri sağlayan ancak sıralama için uygunluk kriterlerini henüz karşılayamayan üniversiteler statüsüyle listelendi. 2016 yılından başlayarak sıralamaya dahil olan üniversitemiz, 2020 yılından bu yana gerileme halinde. 2022 yılında da bu durum değişmedi ve Hacettepe Üniversitesi 188. sırada yer aldı. Bu sonuç değerlendirilirken dünyadan ve ülkemizden sıralamaya katılan üniversite sayısındaki artışın dikkate alınması da önemli.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/the_asya_universiteler_siralam-521

Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Alerji Bölümü, 2019 yılında Almanya Charite’de bulunan akreditasyon merkezi tarafından Ürtiker Mükemmeliyet Merkezi (UCARE) ve Anjioödem Mükemmeliyet Merkezi (ACARE) sertifikalarına sahip olmuştu. Bölüm, bu yıl da Dünya Alerji Organizasyonu tarafından (WAO) Alerji Mükemmeliyet Merkezi sertifikası almaya hak kazandı.
Tarihindeki en yüksek yayın sayısına ulaştı. 
3 öğretim üyesi ile hizmet veren Çocuk Alerji Bölümü tarafından, SCI-E kapsamında 2021 yılında toplam 37 yayın üretilerek bugüne kadar bölüm tarihindeki en yüksek yayın sayısına ulaşıldı.
Dünya Alerji Kongresi’ni yönetecekler:
Bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Dünya Alerji Kongresi’nin kongre başkanlığını bölümün öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, kongre sekreterliğini ise Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner yapacak. Bölümün diğer öğretim üyesi Prof. Dr. Özge Uysal Soyer ise, bilimsel komite üyesi olarak kongrede yer alacak.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/cocuk_alerji_bolumu_mukemmeliy-492

TÜBİTAK tarafından her yıl yapılan Bireysel Genç Girişimci programı (BİGG) 1512 kapsamında tamamlanan BiGG 2021-2 Yeşil Büyüme Çağrısı başvurularında Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri Aybike Bolat, Özüm Gülşah Temürlenk, Kübra Uygun tarafından hazırlanan “Kabarcık Bariyeri” başlıklı iş fikri 969 ilk başvuru arasından 2. aşamaya alınmış ve son değerlendirmede seçilen 45 projeden biri olmuştur.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/ogrencilerimizin_tubitak_bigg_-499

Hacettepe Üniversitesi, SDG 5 Gender Equality (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Ana başlığında 938 üniversite içerisinde 25. Üniversite oldu.
2022 yılı etki sıralaması sonuçlarına göre, Hacettepe Üniversitesi 5 ana başlıkta sıralamaya girerken, özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ana başlığında,  Dünya Üniversiteleri arasında 25. Üniversite olma başarısını elde etmiştir.
Araştırma Performansı ve Değerlendirme Ofisi olarak söz konusu raporun hazırlanma aşamasında Üniversitemizin çeşitli birimlerinden verilerin toplanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve HÜKSAM'ın çalışmalarına  aktif olarak katkıda bulunmuştur.
Söz konusu başarının daha da üst sıralara taşınması dileğiyle.
Ayrıntılı bilgi için:
The Impact Rankings Resmi Web Sayfası
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
Hacettepe Üniversitesi Haber Sayfası
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/the_etki_siralamalari_acikland-489

Bireysel konu alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan QS Konulara Göre Dünya Üniversiteleri Sıralaması'na 2022'de dünya çapında toplam 1.543 kurum dahil edildi.
5 ana kategoride 51 alanı kapsayan QS Konulara Göre 2022 Yılı Sıralamaları kapsamında Hacettepe Üniversitesi, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre önemli bir sıçrama yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji ile Doğa Bilimleri ana kategorilerinde ilk kez dünyadaki ilk 500 üniversite içerisinde yer aldı.
Yaşam Bilimleri ve Tıp alanındaki sıralamada ise üst basamaklara yükseldi. Bunun yanında Hacettepe, 2022 yılında 5 ana kategori altındaki toplam 16 konuda ilk 500 üniversite içerisinde yer aldı. Bu sayı 2021 yılında 11'di. Üniversitemiz 9 alanda 2021 yılına göre sıralamada yükselirken, bu yıl 7 alanda 2021 yılındaki yerini korudu.
Hacettepe Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 5 alanda birinci oldu.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/qs_konulara_gore_2022_yili_sir-476

BEGEP 2022 çerçevesinde, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Naşide Mangır Bolat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şebnem Yardımcı Geyikçi ödüle layık görüldü.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/uc_hacettepeliye_bagep_2022_od-462"

YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu 2021 Hakkında yayınlanan Genel Raporda Hacettepe Üniversitesi'nin 
ülke üniversiteleri arasında Araştırma Performansı bakımından öncü üniversiteler arasında olduğu görülmüştür.
Hacettepe Üniversitesi'nin öncü olduğu değerlendirmelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın: 1
En Yüksek %10'luk Dilimde Atıf Almış Yayın Sayısı: 1
Desteklenen Ar-Ge Proje Sayısı: 1
Endüstri ile Ortak Yürütülen Proje Bütçesi: 1
KPSS'de İlk %5'lik Dilime Giren Program Sayısına Göre: 1
ARWU Dünya Sıralaması: 2
Tübitak Destek Programı Sayısı: 2
Kurum Adresli Bilimsel Yayınlara Açık Erişimde: 2
Uluslararası Değişim Programı Giden Öğr. Gör. Sayısı: 2
THE Dünya Sıralamasında Türkiye Üniversiteleri arasında: 3
Endüstri ile Ortak Yürütülen Projeler: 3
TGB'de Çalışan Öğrenci Sayısı: 3
ALES'te ilk %5'lik Dilime Giren Üniversitelerin Dağılımı: 3
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yayınlar:3
Doktora Programlarından Mezun Olan Öğrenci Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler: 4
Akredite Lisans Programı: 4
Tübitak Araştırma Bursluları Sayısı: 5
Uluslararası Değişim Programı Gelen Öğr. Gör. Sayısı: 5
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu-2021.aspx

YÖK 2021 ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL RAPORU YAYINLANDI
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu-2021.aspx

Hacettepe Üniversitesi, URAP (University Ranking By Academic Performance) tarafından hazırlanan ve akademik performansı en yüksek 3.000 üniversiteyi kapsayan 2021-2022 dünya üniversiteleri sıralamasında 524., Türk üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer aldı.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/urap_20212022_dunya_universite-431

2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları:
https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-2021-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi

2020 yılı Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi:
https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-2020-yili-sonuc-raporu

Stanford Üniversitesi, Dünyadaki En Etkili Bilimcileri Sıraladı
Dünyadaki en etkili bilimciler arasında yer alan Hacettepeli araştırmacılar şöyle:
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/stanford_universitesi_dunyadak-415

QS EECA 2022 Yılı Üniversiteler Sıralamasını Açıkladı:
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/qs_eeca_2022_yili_universitele-427

Hacettepe Üniversitesi “Klinik Tıp” Başlığında Dünya Sıralamasında 165., Ülke Sıralamasında 1. Sırada:
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_%E2%80%9Cklin-413

Hacettepe Üniversitesi “Klinik ve Sağlık” Alanında 1. Sırada:
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/hacettepe_universitesi_klinik_-391

Öğrencilerimize TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Bursu
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/ogrencilerimize_tubitak_2247c_-419