Ana Sayfa

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi olarak belirlenmesini takiben Üniversitenin araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Söz konusu izlem ve değerlendirmeyi gerçekleştirmek ve araştırma alanında niceliksel ve niteliksel öz değerlendirmeyi sağlayabilmek amacıyla Üniversitemizin Rektörlük' üne bağlı olarak "Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi" kurulmuştur. Halihazırda Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışmakta bulunan ofisimiz, Üniversitemizin çok çeşitli birimleri ile etkileşim halinde çalışmalarını üniversitedeki akademik performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sürdürmektedir.

Güncel Duyurular

Üniversitemiz Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Dalkara, Mayıs 2023’te, Avrupa’nın prestijli akademik organizasyonlarından biri olan Academia Europa üyeliğine seçildi.
Academia Europa; 1988 yılında kurulan, İngiltere merkezli, kar amacı gütmeyen, üyeleri farklı disiplinlerden çok yüksek profilli araştırmacılar seçilen, bilimsel eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için düzenli toplantı ve çalıştaylar organize ederek faaliyet gösteren bir organizasyon.
Prof. Dr. Turgay Dalkara, aynı zamanda European Academy of Sciences and Arts (2014’ten beri), The World Academy of Sciences (TWAS, 2019’dan beri) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA, 2000’den beri) üyeliğine de devam ediyor.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/prof_dr_turgay_dalkara_academia_europa_uyeligine_secildi-424

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erem Bilensoy'un konsorsiyum partneri olduğu "Breaking down barriers to foster new Cyclodextrin-based applications for healthcare by implementing sustainable design principles" başlıklı proje, Horizon Europe: Marie Sk?odowska-Curie Actions Staff Exchanges kapsamında Avrupa Komisyonu Araştırma Fonu tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/prof_dr_erem_bilensoya_horizon_europe:_msca_staff_exchanges_destegi-426

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü tarafından 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren iki yıl süre ile Risk İletişimi, Toplum Katılımı ve İnfodemi Yönetimi (RCCE-IM) Teknik Danışma Kurulu (TAG) üyeliğine atandı.
Avrupa Bölgesi'nde yer alan 18 farklı ülkeden 20 uzmanın görev yaptığı kurul, ilk toplantısını 26-27 Nisan 2023 tarihlerinde DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin bulunduğu Danimarka'nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirdi.
Kurul üyeliğinin gönüllülük esasına dayandığı, Teknik Danışma Kurulu ile ilgili haberlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.
https://www.who.int/europe/news/item/26-04-2023-launch-of-whos-first-ever-technical-advisory-group-on-risk-communication-community-engagement-and-infodemic-management

26-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 35. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi'nde yapılan seçimli genel kurul sonucunda, üniversitemiz Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Fani Bozkurt, Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) Yönetim Kurulu Başkanlık görevine seçildi.
Prof. Dr. Bozkurt, TNTD Yönetim Kurulu'na ilk olarak 2014 yılında üye olarak seçilmiş olup; 2021 yılına kadar saymanlık görevinde bulundu. 2021-2023 yıllarında TNTD Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreter olarak hizmet veren Prof. Dr. Bozkurt, Türkiye'de Nükleer Tıbbın 50. Yıl dönümünün ve Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünün kutlandığı 2023 yılında ise TNTD Başkanlık görevini üstlendi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında aralarında üniversitemizin de bulunduğu 30 üniversite Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı. 
YÖKAK Nisan ayı Kurul toplantısında alınan kararla, Hacettepe Üniversitesi  2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi.

Türk yükseköğretim kalite güvencesi sistemi için önemli bir kazanım

YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kurumsal Akreditasyon Programı’nın (KAP) Türk yükseköğretim sisteminin kalite güvencesine ilişkin önemli unsurlarından birisi haline geldiğini belirterek, programın yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesini; liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı gibi faaliyet alanlarının tümü için değerlendirdiğini kaydetti.

KAP’ın YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler ile gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çufalı, bu ölçütleri yeterli düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına 5 yıl süreyle tam akreditasyon, kısmi düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon verildiğini aktardı. Prof. Dr. Çufalı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Kurumsal Akreditasyonun avantajları

Kurumsal Akreditasyona sahip bir üniversitenin diğer üniversitelere göre öne çıkan yönlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Çufalı, “YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon belgesi almış bir yükseköğretim kurumu, temel faaliyet alanlarında kamuoyuna vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturuyor. Üniversiteler, bunların önemli bir bölümünü iyi biçimde çalıştırıyor, izliyor ve iyileştiriyor. Tüm iç ve dış paydaşlarının katılımı önemseniyor. Öğrenci geri bildirimleri özellikle dikkate alınıyor ve karar alma süreçlerine yansıtılıyor. Öğretim programları bilgi çağının gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncelleniyor. Öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterliklerinin sürekli biçimde geliştirilmesi için çalışılıyor. Kurumun araştırma yetkinlikleri geliştiriliyor ve toplumsal katkı faaliyetleri sistematik biçimde ele alınıyor” dedi. Prof. Dr. Çufalı, ayrıca süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.
5 Yıl Süreyle Tam Akreditasyon Alan Üniversiteler

Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemize_yokak_tarafindan_5_yil_sureyle_tam_akreditasyon-412"

"Üniversitemiz Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Munzur, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye - İtalya arasındaki ilişkilere sağladığı katkılardan dolayı “Ordine Della Stella D’Itaila” (İtalya Yıldızı Nişan Şövalyesi) nişanı ile taltif edildi.
İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, Büyükelçi Giorgio Marrapodi tarafından Prof. Dr. Munzur’a ödülü takdim edildi. Törende konuşma yapan Büyükelçi Marrapodi, Metin Munzur’un İtalya ile Türkiye arasında klasik müzik alanında iş birliğinin gelişmesine ve İtalyan müziğinin Türkiye’de tanınırlığının artmasına önemli katkılar verdiğini ifade etti. Büyükelçi, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı vermekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Töreninin ardından Metin Munzur ve Tenor Çağlar Sungur, İtalyanca eserlerden oluşan küçük bir konser verdi.  Ankara Devlet Konservatuvarı mezunlarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları da törene müzikleriyle renk kattı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/italyadan_prof_dr_metin_munzura_onur_nisani_-409"

"Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim elemanlarının geliştirdikleri buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenen “Patentle Türkiye 3. Ulusal Üniversiteler Arası Patent Yarışması”nda ödül aldı.  Arş. Gör. Rıdvan Muhammed Adın, Arş. Gör. Ali Naim Ceren, Prof. Dr. Çiğdem Ayhan Kuru ve Prof. Dr. Ruhi Soylu, “Üst Ekstremite Hareketlerinin Koordinasyonunun Değerlendirilmesini Sağlayan Bir Sistem” başlıklı buluşlarıyla patent aldı. 51 üniversiteden 244 başvurunun yapıldığı patent yarışmasında finale kalan öğretim elemanlarımız, 9.’luk ödülüne layık görüldü.https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/patent_yarismasinda_akademisyenlerimize_odul-411"

"Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde 28-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen 2023 Türkiye Üniversiteler arası WUSHU Şampiyonası’na katılan Hacettepe Üniversitesi WUSHU Kadın Takımı; 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz madalya kazandı.
WUSHU Kadın Takımımız, müsabakaya katılan kadın takımları genel sıralamasında ise Türkiye 2.si oldu. Öğrencilerimizden Rabia Üstün 56 kg. Wushu Sanda Full Contac dalında Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Eslem Dibekkaya ise, Wushu Kungfu Taichi Fan (Silah) dalında Türkiye 2.si olurken; Wushu KUNGFU TAİCİ (Boş El) 3. Set Form dalında da Türkiye 3.sü olarak gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/wushu_sampiyonasinda_hacettepe_gururu-410"

TEKNOFEST'E HACETTEPE DAMGASI

27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline paydaş olarak katılan üniversitemiz 30 projeyle finallere kaldı. 
Teknofest İstanbul’da adından söz ettiren İnsansız Hava Araçları Topluluğu Cervos Takımımız “Türksat Model Uydu Yarışması”nda birincilik ödülünün sahibi oldu. İnsansız Hava Araçları Topluluğu Simurgh Y ve PURA takımlarımız da 43 K ve 47 K performans ödüllerine layık görüldü. 
Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Araş. Gör. Dr. Nermin Hande Avcıoğlu ve Biyoloji Bölümü 3. sınıf ögrencileri Gökçen Saygı ile Nazlı Neval Şahin'in üye olduğu HÜMİKRO" takımı "Kurkumin immobilize bakteriyal selulozun gıda kaplaması olarak kullanımı" başlıklı projeleriyle "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Proje Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviye'de Üçüncülük Ödülü"nü almaya hak kazandı.
Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hande Güney Deniz ve Doç. Dr. Gizem İrem Kınıklı ile mezunlarımız Dr. Öğr. Üyesi Zilan Bazancır Apaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Gökhan Beydağı’nın üyesi olduğu Ino-Motion Takımı “Sensör Teknolojisi Kullanılarak Simetrik Yürüyüş Tabanlığının Prototipinin Oluşturulması ve Yazılımının Geliştirilmesi” başlıklı projeleriyle, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviye “En İyi Sunum Ödülü”nü almaya hak kazandı.
Fuar alanında yer alan Hacettepe Üniversitesi standında sergilenen projelere gösterilen yoğun ilgi, model uydu, roket, döner kanatlı iha, sabit kanatlı iha proje sergisine yoğun ilgi gösterilirken uçuş deneyim imkanı sağlayan simülasyon gösterileri teknoloji meraklılarının ilgisini kazandı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/teknofestte_hacettepe_damgasi-405"

"TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/2 değerlendirme sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerimiz tarafından sunulan dört proje,  2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/2. döneminde desteklenmeye hak kazandı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/psikoloji_bolumu_ogrencilerimizin_tubitak_basarisi-402"

" TÜBİTAK 1004 – Yüksek Teknoloji Platformları Desteği çerçevesinde duyurulan 2021 yılı çağrısı sonrasında desteklenmesine karar verilen 12 araştırma programının tanıtım töreni 30 Nisan 2023 tarihinde, TEKNOFEST-İstanbul etkinliği kapsamında Atatürk Havalimanında gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında desteklenmeye layık görülen Hacettepe Üniversitesinin “Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Nesil Biyomalzeme Teknolojileri Araştırma Ağı Platformu” başlıklı projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve araştırma programında yer alan 8 kurum ve kuruluşun yöneticileri ile program yürütücüleri katıldı.
“Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Nesil Biyomalzeme Teknolojileri Araştırma Ağı” projesinde görev alan öğretim üyelerimizi ve proje başvuru sürecinde emeği geçen öğretim elemanlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. 
Proje detayları ve projede görev alan öğretim elemanlarımız için (Proje bilgileri) tıklayınız. 
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemiz_tarafindan_sunulan_projeye_tubitak_1004_destegi-407"

"TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı", üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ediyor.
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çağrısına başvurular 26 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. 2209-A Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemiz_tarafindan_sunulan_projeye_tubitak_1004_destegi-407"

2022 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında Mühendislik Bilimleri alanında yaptığı önemli çalışmalarıyla Bilim Ödülü almaya hak kazanan  Prof.  Dr. Vural GÖKMEN Tübitak'ın Sorularını Yanıtladı. 
Gıdaların kanserojen ve duygulara etkileri ile antioksidanlar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen, "Gıda bilimi ve mühendisliği alanında, gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan gıda güvenliği risklerinin izlenmesine yönelik ileri analiz tekniklerinin ve gıda güvenliği risklerinin azaltılmasına yönelik gıda işleme teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görülmüştü.  Prof. Dr. GÖKMEN, TÜBİTAK tarafından hazırlanan “İlham Veren Cevaplar” adlı programda kendisine yönlendirilen soruları cevapladı.
Programa aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.  
https://www.youtube.com/watch?v=EwpZ-lUk380

"2022 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında Sağlık Bilimleri alanında yaptığı önemli çalışmalarıyla Bilim Ödülü almaya hak kazanan  Prof. Dr. Fatih Özaltın,  Tübitak'ın Sorularını Yanıtladı. 
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özaltın, “Kalıtsal böbrek hastalıkları alanında; böbrek hastalıklarının patogenezinin daha iyi anlaşılması, bunlara yönelik bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve aynı zamanda normal böbrek fizyolojisinin de daha iyi anlaşılması konularındaki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü aldı.
2022 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında Sağlık Bilimleri alanında yaptığı önemli çalışmalarıyla Bilim Ödülü almaya hak kazanan Prof. Dr. ÖZALTIN, TÜBİTAK tarafından hazırlanan “İlham Veren Cevaplar” adlı programda kendisine yönlendirilen soruları cevapladı.
Programa aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. 
 https://www.youtube.com/watch?v=yf__UzexiRo&ab_channel=T%C3%9CB%C4%B0TAK"