Duyurular

Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen “2023 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”nde üniversitemiz “Mekanda Erişim” kategorisinde 5 ayrı ödüle layık görüldü.
97 üniversiteden toplam 1.091 başvurunun yapıldığı değerlendirme sonucunda üniversitemiz, Rektörlük, Beytepe Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sıhhiye Kültür Merkezi alanlarıyla 5 adet turuncu bayrak ile ödüllendirildi.
Eğitimde fırsat eşitliğini her düzeyde sağlayabilmek, yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde yaşanan engelleri ortadan kaldırmak, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen törende YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’a ödül takdim edildi.
Ayrıntılı bilgi için: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/yuksekogretim-kurulu-ndan-universitelere-bayrak-ve-nisan-odulu.aspx

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında aralarında üniversitemizin de bulunduğu 30 üniversite Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı. 
YÖKAK Nisan ayı Kurul toplantısında alınan kararla, Hacettepe Üniversitesi  2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi.

Türk yükseköğretim kalite güvencesi sistemi için önemli bir kazanım

YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kurumsal Akreditasyon Programı’nın (KAP) Türk yükseköğretim sisteminin kalite güvencesine ilişkin önemli unsurlarından birisi haline geldiğini belirterek, programın yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesini; liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı gibi faaliyet alanlarının tümü için değerlendirdiğini kaydetti.

KAP’ın YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler ile gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çufalı, bu ölçütleri yeterli düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına 5 yıl süreyle tam akreditasyon, kısmi düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon verildiğini aktardı. Prof. Dr. Çufalı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Kurumsal Akreditasyonun avantajları

Kurumsal Akreditasyona sahip bir üniversitenin diğer üniversitelere göre öne çıkan yönlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Çufalı, “YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon belgesi almış bir yükseköğretim kurumu, temel faaliyet alanlarında kamuoyuna vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturuyor. Üniversiteler, bunların önemli bir bölümünü iyi biçimde çalıştırıyor, izliyor ve iyileştiriyor. Tüm iç ve dış paydaşlarının katılımı önemseniyor. Öğrenci geri bildirimleri özellikle dikkate alınıyor ve karar alma süreçlerine yansıtılıyor. Öğretim programları bilgi çağının gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncelleniyor. Öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterliklerinin sürekli biçimde geliştirilmesi için çalışılıyor. Kurumun araştırma yetkinlikleri geliştiriliyor ve toplumsal katkı faaliyetleri sistematik biçimde ele alınıyor” dedi. Prof. Dr. Çufalı, ayrıca süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.
5 Yıl Süreyle Tam Akreditasyon Alan Üniversiteler

Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemize_yokak_tarafindan_5_yil_sureyle_tam_akreditasyon-412"

Üniversitemiz Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Dalkara, Mayıs 2023’te, Avrupa’nın prestijli akademik organizasyonlarından biri olan Academia Europa üyeliğine seçildi.
Academia Europa; 1988 yılında kurulan, İngiltere merkezli, kar amacı gütmeyen, üyeleri farklı disiplinlerden çok yüksek profilli araştırmacılar seçilen, bilimsel eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için düzenli toplantı ve çalıştaylar organize ederek faaliyet gösteren bir organizasyon.
Prof. Dr. Turgay Dalkara, aynı zamanda European Academy of Sciences and Arts (2014’ten beri), The World Academy of Sciences (TWAS, 2019’dan beri) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA, 2000’den beri) üyeliğine de devam ediyor.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/prof_dr_turgay_dalkara_academia_europa_uyeligine_secildi-424

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erem Bilensoy'un konsorsiyum partneri olduğu "Breaking down barriers to foster new Cyclodextrin-based applications for healthcare by implementing sustainable design principles" başlıklı proje, Horizon Europe: Marie Sk?odowska-Curie Actions Staff Exchanges kapsamında Avrupa Komisyonu Araştırma Fonu tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/prof_dr_erem_bilensoya_horizon_europe:_msca_staff_exchanges_destegi-426

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü tarafından 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren iki yıl süre ile Risk İletişimi, Toplum Katılımı ve İnfodemi Yönetimi (RCCE-IM) Teknik Danışma Kurulu (TAG) üyeliğine atandı.
Avrupa Bölgesi'nde yer alan 18 farklı ülkeden 20 uzmanın görev yaptığı kurul, ilk toplantısını 26-27 Nisan 2023 tarihlerinde DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin bulunduğu Danimarka'nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirdi.
Kurul üyeliğinin gönüllülük esasına dayandığı, Teknik Danışma Kurulu ile ilgili haberlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.
https://www.who.int/europe/news/item/26-04-2023-launch-of-whos-first-ever-technical-advisory-group-on-risk-communication-community-engagement-and-infodemic-management

26-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 35. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi'nde yapılan seçimli genel kurul sonucunda, üniversitemiz Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Fani Bozkurt, Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) Yönetim Kurulu Başkanlık görevine seçildi.
Prof. Dr. Bozkurt, TNTD Yönetim Kurulu'na ilk olarak 2014 yılında üye olarak seçilmiş olup; 2021 yılına kadar saymanlık görevinde bulundu. 2021-2023 yıllarında TNTD Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreter olarak hizmet veren Prof. Dr. Bozkurt, Türkiye'de Nükleer Tıbbın 50. Yıl dönümünün ve Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünün kutlandığı 2023 yılında ise TNTD Başkanlık görevini üstlendi.

TEKNOFEST'E HACETTEPE DAMGASI

27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline paydaş olarak katılan üniversitemiz 30 projeyle finallere kaldı. 
Teknofest İstanbul’da adından söz ettiren İnsansız Hava Araçları Topluluğu Cervos Takımımız “Türksat Model Uydu Yarışması”nda birincilik ödülünün sahibi oldu. İnsansız Hava Araçları Topluluğu Simurgh Y ve PURA takımlarımız da 43 K ve 47 K performans ödüllerine layık görüldü. 
Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Araş. Gör. Dr. Nermin Hande Avcıoğlu ve Biyoloji Bölümü 3. sınıf ögrencileri Gökçen Saygı ile Nazlı Neval Şahin'in üye olduğu HÜMİKRO" takımı "Kurkumin immobilize bakteriyal selulozun gıda kaplaması olarak kullanımı" başlıklı projeleriyle "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Proje Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviye'de Üçüncülük Ödülü"nü almaya hak kazandı.
Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hande Güney Deniz ve Doç. Dr. Gizem İrem Kınıklı ile mezunlarımız Dr. Öğr. Üyesi Zilan Bazancır Apaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Gökhan Beydağı’nın üyesi olduğu Ino-Motion Takımı “Sensör Teknolojisi Kullanılarak Simetrik Yürüyüş Tabanlığının Prototipinin Oluşturulması ve Yazılımının Geliştirilmesi” başlıklı projeleriyle, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviye “En İyi Sunum Ödülü”nü almaya hak kazandı.
Fuar alanında yer alan Hacettepe Üniversitesi standında sergilenen projelere gösterilen yoğun ilgi, model uydu, roket, döner kanatlı iha, sabit kanatlı iha proje sergisine yoğun ilgi gösterilirken uçuş deneyim imkanı sağlayan simülasyon gösterileri teknoloji meraklılarının ilgisini kazandı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/teknofestte_hacettepe_damgasi-405"

"TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/2 değerlendirme sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerimiz tarafından sunulan dört proje,  2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/2. döneminde desteklenmeye hak kazandı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/psikoloji_bolumu_ogrencilerimizin_tubitak_basarisi-402"

" TÜBİTAK 1004 – Yüksek Teknoloji Platformları Desteği çerçevesinde duyurulan 2021 yılı çağrısı sonrasında desteklenmesine karar verilen 12 araştırma programının tanıtım töreni 30 Nisan 2023 tarihinde, TEKNOFEST-İstanbul etkinliği kapsamında Atatürk Havalimanında gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında desteklenmeye layık görülen Hacettepe Üniversitesinin “Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Nesil Biyomalzeme Teknolojileri Araştırma Ağı Platformu” başlıklı projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve araştırma programında yer alan 8 kurum ve kuruluşun yöneticileri ile program yürütücüleri katıldı.
“Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Nesil Biyomalzeme Teknolojileri Araştırma Ağı” projesinde görev alan öğretim üyelerimizi ve proje başvuru sürecinde emeği geçen öğretim elemanlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. 
Proje detayları ve projede görev alan öğretim elemanlarımız için (Proje bilgileri) tıklayınız. 
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemiz_tarafindan_sunulan_projeye_tubitak_1004_destegi-407"

"TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı", üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ediyor.
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çağrısına başvurular 26 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. 2209-A Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemiz_tarafindan_sunulan_projeye_tubitak_1004_destegi-407"

Öğretim üyemize Plant Genetic Resources dergisinde editörlük görevi
Üniversitemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Cambridge University Press tarafından yayımlanan "Plant Genetic Resources" dergisinde yardımcı editör olarak görevlendirildi.
Plant Genetic Resources dergisi, aralarında Web of Science’ın da bulunduğu çok sayıda veri tabanı tarafından taranıyor. Bitki genetik kaynaklarının korunması, karakterizasyonu, değerlendirilmesi ve kullanımı ile ilgili çalışmaların yayımlandığı bu dergi; gıda, beslenme, ekonomi ve geçim güvenliği için bitki genetik kaynakları konusunda ülkeler ve bölgelerin birbirlerine bağımlılığını yansıtan küresel bir kapsama sahip olma özelliği taşıyor.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/ogretim_uyemize_plant_genetic_resources_dergisinde_editorluk_gorevi-397"

5 YILLIĞINA AKREDİTE EDİLEN TÜRKİYE'DEKİ İLK NÜTRİSYON BİRİMİ
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde 1994 yılından bu yana hekim, diyetisyen, hemşire ve eczacılar ile multidisipliner olarak uygulama, araştırma ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Nütrisyon Destek Birimi akredite oldu.
Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Prof. Dr. Osman Abbasoğlu ve Prof. Dr. Meltem Halil'in sorumluluğunda çalışmalarına devam eden Nütrisyon Destek Birimi, dünyada ilk kez Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) tarafından başlatılan Nütrisyon Destek Birimlerinin Akreditasyonu Kurulu tarafından 5 yıl süre ile akredite edilen Türkiye'deki ilk beslenme birimi oldu.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/5_yil_akredite_edilen_turkiyedeki_ilk_nutrisyon_destek_birimi-395

"Üniversitemiz Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) tarafından hazırlanan, "Mühendislik ve Sosyolojik Boyutlarıyla 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan (Kahramanmaraş) Merkezli Depremlere Yönelik Ön Değerlendirme Raporu" yayımlandı.   Rapora aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir.
https://fs.hacettepe.edu.tr/hudam/dosyalar/DAUM_2023_depremler%20raporu.pdf"

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından sağlık alanında özgün bilimsel bilgiler üreten, problemlere çözüm getiren, katma değeri yüksek, ticarileşme potansiyeli taşıyan, ürün geliştirmeyi hedefleyen ve sağlık teknolojileri alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen A Grubu ve B Grubu Ar-Ge Proje Çağrıları’na başvuru yapan proje önerileri değerlendirildi.
A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı sonuçlarına göre, üniversitemizden 2 öğretim üyesinin projesi desteklenmeye layık görüldü.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıddika Songül Yalçın’ın yürütücüsü olduğu, "Gestasyonel Diyabetes Mellitus tanısı alan annelerin sütlerinde lipidomik ve metabolomik durumunun incelenmesi" adlı proje ve Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Aydın’ın yürütücüsü olduğu, “Alt Birim Monkeypox Aşısı Araştırma ve Geliştirme Çalışması” adlı projesi TÜSEB tarafından desteklenecek.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/dr_yalcin_ve_dr_aydinin_projeleri_tuseb_tarafindan_desteklenecek-388"

"TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2022 yılı 2. döneminde bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projeler değerlendirilerek açıklandı ve 147 projeden 101’inin desteklenmesine karar verildi. Desteklenen projeler toplam başvurunun yüzde 68,7'sini oluşturuyor. 
1001 programı kapsamında 2022 yılı 2. döneminde sunulan projeler için destek oranı yüzde 17,8 iken, bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projelerle birlikte destek oranı yüzde 25,2’ye yükselmiş durumda.
Üniversitemizden aşağıdaki 8 proje, desteklenmesine karar verilen 101 proje arasında yer alıyor.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemizden_8_projeye_tubitak_1001_destegi-371"

"Üniversitemiz Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Onur Çağdaş Artantaş'ın, İtalya'nın Milan kentindeki Bocconi Üniversitesinde Prof. Dr. Giuseppe Franco Ferrari danışmanlığında yürüttüğü "Avrupa Elektrik Piyasasının Akdeniz Bölgesi Genişlemesi: Akıllı Şebekeler ve Yeşil Enerji Odaklı bir Hukuk ve Politika Çalışması" başlıklı doktora sonrası projesi, TÜBİTAK 2219 "Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı" çerçevesinde desteklenmeye değer görüldü.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/arastirma_gorevlimize_tubitaktan_yurt_disi_arastirma_bursu-372"

"Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri, gıda ve içecek endüstrisinde önemli bir yere sahip Döhler Türkiye tarafından genç yeteneklere yönelik düzenlenen Shape D-Future proje yarışmasında önemli bir başarı elde etti.
“Geleceğe yeni lezzetler kat” sloganı ve “bitki bazlı yiyecek & içecek alternatifi ürün geliştirme” temasıyla bu sene ilki düzenlenen yarışmaya birçok üniversiteden lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılım sağladı. 15 Aralık 2022 tarihinde final etkinliği gerçekleştirilen yarışmada, sürdürülebilir ve sağlıklı içecek tasarımına odaklanan öğrencilerimiz; Nevin Ebrar Kazkayası, Buse Şen ve Ezgi Akyol “Date Iced Coffee” isimli projeleriyle büyük ilgi toplayarak birincilik ödülüne layık görüldü. Yine aynı yarışmada “Fishpea” isimli projeleri ile öğrencilerimiz Ecem Paçacıoğlu ve Dilara Nur Başbozkurt ikincilik ödülü aldı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/gida_muhendisligi_bolumu_ogrencilerinin_shape_dfuture_yarismasindaki_basarisi-350"

"QS KONULARA GÖRE 2023 SIRALAMALARI AÇIKLANDI
QS World University Rankings by Subject 2023 yılında dünya üniversitelerini 5 ana kategori altındaki 54 alanda değerlendirdi. 
Değerlendirmeye alınan üniversite sayısı her geçen yıl artarken 2020 yılında 1.369, 2021 yılında 1.453, 2022 yılında 1.543, bu yıl ise  161 lokasyondan 1594 üniversite analiz edildi.  QS World University Rankings by Subject değerlendirme oranları ana kategorilere göre 2023 yılında aşağıdaki şekilde değiştirildi:
Hacettepe Üniversitesi 2020 ve 2021 yıllarında yalnızca 1 ana konu başlığında (Yaşam Bilimleri ve Tıp), 2022 yılında 3 ana konu başlığında (Mühendislik ve Teknoloji, Yaşam Bilimleri ve Tıp ve Doğa Bilimleri), bu yıl ise toplam 5 ana konu başlığında sıralamaya girdi. Sıralanan üniversite sayısındaki artışa rağmen metodolojide yapılan dengelemenin ve Hacettepe Üniversitesinin uluslararası araştırma ağı göstergesindeki yüksek puanının sonuçlara olumlu yansıdığı görülüyor.

 Hacettepe Üniversitesi temel konu başlıkları açısından bakıldığında en güçlü olduğu Yaşam Bilimleri ve Tıp alanında 2023 yılında 63.3 toplam puanla genel sıralamada (518 üniversite arasında) 278. sırada başarısını sürdürürken, Türkiye sıralamasında da 1. sıradaki yerini korudu.
Üniversitemiz geçen yıl ilk kez 401-500 bandında sıralamaya dahil olduğu ana konu başlıklarından Doğa Bilimleri’nde bu yıl büyük bir başarı göstererek 65.1 toplam puanla dünya sıralamasında 312.  sıraya yükseldi. Ülke sıralamasında da 3. sıraya yerleşti. 
Hacettepe Üniversitesi bu yıl, Mühendislik ve Teknoloji alanında 451-500’den 401-450 bandına yükselirken, Sosyal Bilimler ve Yönetim ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanlarında ilk kez 451-500 bandından sıralamaya girdi.   
Alt konu başlıkları üzerinden değerlendirildiğinde Hacettepe Üniversitesi 2022 sıralamasında olduğu gibi 2023 yılında da 13 alt konu başlığında sıralamaya girmeyi başardı. 2023 QS bilim alanları sıralamasında bu yıl ilk kez sıralamaya girdiği Mineral ve Maden Mühendisliği alanında çok büyük bir başarı göstererek dünya üniversiteleri arasında 51-70 bandına, ülke sıralamasında da İTÜ ile birlikte 1. sıraya yerleşmişti.  Yaşam Bilimleri ve Tıp başlığı altında sıralandığı alt başlıklardan Tıp ile Eczacılık ve Farmakoloji bilim alanlarında 251-300 bandından 201-250 bandına yükselirken, ülke sıralamasında da yine 1. sırada yer aldı. Biyolojik Bilimler alanında ise 401-450 bandına gerilemesine rağmen ülke sıralamasında İstanbul Üniversitesi ile 1. sırayı paylaşmıştı. Üniversitemiz geçtiğimiz yıl sıralamaya ilk kez dahil olduğu Dilbilim başlığında 201-250 bandındaki yerini bu yıl da korudu ve yine Türkiye’deki üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi ile 1. sırayı paylaştı. Eğitim başlığında da 201-250 bandında yer alarak 2022’deki yerini korudu.
Temel göstergeler açısından değerlendirildiğinde Hacettepe Üniversitesinin sıralamaya dahil olduğu alt başlıklarda akademik reputasyon puanı en yüksek konu başlığı Kimya Mühendisliği (skor:60.6), işveren reputasyon puanı en yüksek konu başlığı Dilbilim (skor:78.5), yayın başına atıf puanı en yüksek konu başlığı Hemşirelik (skor:83.4), H-Indeks puanı en yüksek konu başlığı Eczacılık ve Farmakoloji (skor:80.2) ve uluslararası araştırma ağı puanı en yüksek konu başlığı Tıp (skor:61.4) oldu. 
QS, Konulara Göre 2022 Yılı Sıralamaları Resmi Sayfası:
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2023"

URAP 2022-2023 Dünya sıralamasına göre; Hacettepe Üniversitesi Dünya sıralamasında 517. sırada yer alarak Türkiye’deki üniversiteler arasında 1.  olmuştur.
Bu yıl yapılan URAP dünya sıralamasında, dünyanın ilk 3000 üniversitesi arasına 118 Türk üniversitesi girmiştir. Türkiye’nin 118 üniversitesi arasında ilk 100’de, ilk 250’de ve ilk 500’de yer alabilen üniversitesi yoktur. URAP sıralamasında sadece 9 üniversitemiz 501-1000 aralığında yer almaktadır. Dünyada ilk 100’e giren üniversitelerin ortalama makale sayısı bizim en iyi 9 üniversitemizin ortalama makale sayısının 7,26 katıdır. Bu 9 üniversite içinde 517’nci sırada olan Hacettepe Üniversitesi’nin ise makale sayısı dünya ortalaması ile uyumlu olup 401-500 makalelik dilime en yakın Türk üniversitesi olmuştur.
Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;
https://newtr.urapcenter.org/Reports
https://newtr.urapcenter.org/cdn/storage/PDFs/ZooHgxFfm87BQ3Wpa/original/ZooHgxFfm87BQ3Wpa.pdf

"YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu 2022 Hakkında yayınlanan Genel Raporda, Hacettepe Üniversitesi'nin 
2021 yılına ait yapılan değerlendirmelerde, ülke üniversiteleri arasında araştırma performansı bakımından öncü üniversiteler arasında yer aldığı görülmüştür.
Hacettepe Üniversitesi'nin ülke üniversiteleri arasında öncü olduğu değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:

Uluslararası Fon Destekli Yürütülen Proje Sayısına Göre: 1
Yurtdışı Kurum ve Kuruluşlar ile Ortak Yürütülen Proje Sayısı: 1
En Yüksek %10'luk Dilimde Atıf Almış Yayın Sayısı: 1
Desteklenen Ar-Ge Proje Sayısı: 1
Endüstri ile Ortak Yürütülen Proje Bütçesi: 1

Üniversiteye Kazandırılan Bağış Miktarına Göre: 1
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın: 2
ALES'te ilk %5'lik Dilime Giren Üniversitelerin Dağılımı: 2
Tübitak Destek Programı Sayısı: 2

Akredite Lisans Programı: 2
Faydalanılan Tübitak Araştırma Burslu Sayısı2

KPSS'de İlk %5'lik Dilime Giren Program Sayısına Göre: 3
ARWU Dünya Sıralaması: 3
Kurum Adresli Bilimsel Yayınlara Açık Erişimde: 3
Uluslararası Değişim Programı Giden Öğr. Gör. Sayısı:
THE Dünya Sıralamasında Türkiye Üniversiteleri arasında:3
Endüstri ile Ortak Yürütülen Projeler: 4
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yayınlar:3
Doktora Programlarından Mezun Olan Öğrenci Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler: 4

Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayısı: 4
Düzenlenen uluslararası etkinlik sayısına göre üniversitelerin dağılımı: 5
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu-2021.aspx"

"Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Alper Kumcu, John Benjamins tarafından yayımlanan ve alanının uluslararası düzeyde önemli dergilerinden kabul edilen Translation, Cognition & Behaviour Dergisi'nin editörlük görevine getirildi.
Danışma kurulunda dünyanın önde gelen çeviribilim araştırmacılarının yer aldığı dergide; psikoloji, bilişsel bilim, felsefe, iki dillilik çalışmaları, yapay zeka ve ergonomi gibi alanların kesiştiği "bilişsel çeviri çalışmaları" adı verilen interdisipliner sahada, diller arası iletişimin arkasında yatan zihinsel süreçlere odaklanan deneysel ve kuramsal çalışmalar yayımlanıyor.
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/alper_kumcuya_john_benjaminste_editorluk_gorevi_verildi-336"

"Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) araştırmacıların, kıtalar arası köprü olan Anadolu'dan kimlerin geçtiği ve ne izler bıraktığına ilişkin antik genomlarla incelediği çalışması, Current Biology dergisinde yayımlandı. 
Genetikçi, antropolog ve arkeologlardan oluşan araştırmacılar, Güneybatı Asya ve Doğu Akdeniz’de insan hareketliliğinin son 10 bin yıl içinde (tarımın icadından bu yana) nasıl değiştiğini antik genomlar kullanarak inceledi. Çalışma kapsamında Anadolu, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan 35 yeni antik genom üretildi. Anadolu'dan en eski genomların Kapadokya'da yer alan ve 9 bin yıl öncesine tarihlenen Musular'dan (Aksaray) geldiği belirtildi. Musular genomlarının yanı sıra Ulucak (İzmir), Çine-Tepecik (Aydın), Boğazköy/Hattuşaş (Çorum) ve Gordion (Ankara) gibi tarihsel yerleşimlerden Tunç Çağı, Helenistik Dönem, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 10 bireye ait genom verisi üretildi. Bu yeni verilerle Anadolu'nun geçmiş genetik çeşitliliğinin daha iyi anlaşılması sağlandı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/10_bin_yil_oncesine_isik_tutan_calisma_current_biologyde_yayimlandi_-337"

"Amerikan Endocrine News dergisi Aralık ayı sayısında, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız’la bir röportaja yer verdi.
Amerikan Endokrin Derneği yayın organında Türkiye’den bir bilim insanıyla ilk kez gerçekleştirilen bu röportajda, Prof. Dr. Yıldız’ın A.B.D.’de bu yıl kazandığı klinik araştırma mükemmeliyet ödülü ile üniversitemizde gerçekleştirdiği polikistik over sendromu ve obezite alanındaki bilimsel çalışmaları ele alındı. 2022 yılında Amerikan Endokrin Kongresi Başkanlığına da seçilen Yıldız, yüz yılı aşkın süredir Amerika dışından bu görevi üstlenen çok az sayıda bilim insanı arasında yer alıyor.
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/endocrine_news_dergisi_ilk_kez_turkiyeden_bir_bilim_insaniyla_roportaj_yapti-340"

"İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent Çekirdek Kuluçka Merkezi tarafından her yıl en iyi girişimlerin belirlendiği Big Bang Startup Challenge Yarışması’nda, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği son sınıf öğrencileri Doğan Çiçek ve Serhat Can Bayar, "Some Carbon" girişimiyle final sahnesine çıkmayı hak eden 71 girişimci arasında 10. sırayı elde etme başarısı gösterdi. 
Big Bang Start-Up Challenge 2022 ELDER - EPDK Enerji sahnesinde sunumlarını gerçekleştiren öğrenciler, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından 200 bin TL'lik nakdi ödüle layık görüldü. 
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/serhat_can_bayar_ve_dogan_cicekin_some_carbon_girisimine_odul-341"

"İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Doctorclub iş birliği ile düzenlenen ve Yılın Doktoru Ödülleri kapsamında verilen "Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru" ödülü, bu yıl üniversitemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özaltın’a verildi.
86 binin üzerinde üye hekimin yer aldığı ve "Hekimler için dijital dönüşümü sağlamak; dünyadaki en güncel mesleki bilgileri, sağlıkta gelişen teknolojileri, meslektaşlarını ve sektör paydaşlarını dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay erişilebilir kılmak" misyonu ile Doctorclub platformunun her yıl düzenlediği Yılın Doktoru Ödülleri, 16 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesinde bir törenle gerçekleştirildi. Törende, Prof. Dr. Özaltın'a "Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru" ödülü takdim edildi.
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/yilin_yenilikci_dahili_bilimler_doktoru_odulu_prof_dr_fatih_ozaltina_verildi-342"

Radyasyon fiziği ve kimyası alanında ABD’de yayımlanan ve bu konuda dünyanın en saygın dergisi olarak kabul edilen “Radiation Physics and Chemistry” dergisi üniversitemiz Kimya Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Güven’in 75. yaşını özel bir çıkardı. 
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/radiation_physics_and_chemistry_dergisi_prof_dr_olgun_guvenin_75_yas_gunu_anisin-345"

Hacettepe ÜniversitesiSDG 5 Gender Equality (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Ana başlığında, Dünya Üniversiteleri arasında 25. Üniversite  olma başarısını elde etmiş ve "Sayılarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mevcut Durum Analizi ve Eylem Raporu" yayınlanmıştı.
Halihazırda elektronik kitap olarak da yayınlanan söz konusu çalışma için Araştırma Performansı ve Değerlendirme Ofisİ raporun hazırlanma aşamasında Üniversitemizin çeşitli birimlerinden verilerin toplanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve HÜKSAM'ın çalışmalarına mevcut durum analizi başta olmak üzere aktif olarak katkıda bulunmuştur.
Söz konusu başarının daha da üst sıralara taşınması dileğiyle.
http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/27172"

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Vural Gökmen ile birlikte Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı, makamında ziyaret etti.
Ziyaret esnasında Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Arasında İkili Bilimsel Araştırma İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında iki üniversitenin yetkin olduğu öncelikli alanlarda ortak araştırma projeleri desteklenecek.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/universitemiz_ile_ankara_universitesi_arasinda_ikili_bilimsel_arastirma_isbirlig-318

Üniversitemizin Kimya Bölümü, Polimer Kimyası Ana Bilim Dalı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şen ve ekibi (Öğretim Görevlisi Dr. Davut Aksüt ve Arş. Gör. Zühra Çınar Esin) tarafından, kauçuk bilimi ve teknolojisi konusunda yürütülen bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilen elastomer esaslı titreşim sönümleyici izolatörler, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olup savunma sanayimizin öncü kuruluşları tarafından kullanılmaya başlandı.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/savunma_sanayi_sektorune_bir_katki_da_kimya_bolumumuzden-314

"Hacettepe Üniversitesi, yenilikçi çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Üniversitenin birçok biriminden, bu konuda deneyim ve bilgi sahibi kişilerden oluşan bir ekiple ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ’ın öncülüğünde yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, “Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022-2026)” nı hazırladı. Altı alt komisyonun çalışmasıyla ortaya konulan eylem planı, 10 Mart 2022 tarihinde Üniversitemiz Senatosu’nda kabul edilerek yürürlüğe girdi. 2018-2021 yılları arasına ilişkin ayrı bir çalışma yürütülerek “Hacettepe Üniversitesi’nde Sayılarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin mevcut durum analizi raporlaştırıldı.

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), tarafından geliştirilen “Etki Sıralaması” (Impact Ranking) sistemi ile üniversitelerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ana başlıklarına uygun strateji, politika ve uygulamaları değerlendiriyor. Bu alanda yaptığı çalışmaların bir karşılığı olarak, 2022 yılı etki sıralaması sonuçlarına göre, Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ana başlığında, 938 üniversite arasında 25. üniversite olma başarısını elde etmiş durumda. Bu başarıyı korumak ve daha ileriye taşımak adına da, “Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022-2026)” önemli bir yol haritası ortaya koyma amacını taşıyor.
Raporu incelemek için lütfen tıklayın."

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 2017 yılından beri yürütülmekte olan Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri programı 2022 yılı sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yapay Zeka Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan 2022 yılı Araştırma Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.
Dr. Tunca Doğan'ın bu ödülü biyoenformatik ve yapay zekâ alanlarındaki bilimsel araştırmaları (genlerin ve proteinlerin işlevlerinin tahmin edilmesi ve yeni ilaçların geliştirilmesi için derin öğrenme tabanlı hesaplamalı yöntemler inşa etmek) nedeniyle kazandığı bildirildi."
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/doc_dr_tunca_dogana_tuseb_aziz_sancar_odulu-309"

"THE Konu Başlıklarına Göre Dünya Üniversite Sıralamaları Açıklandı

THE World University Rankings by Subject’de konu sıralamaları THE World University Rankings 2023 sıralamasında kullanılan 13 performans göstergesine dayanırken, kullanılan yöntem ana ve alt konu başlıkları için yeniden kalibre edilmiş durumda.

2023 yılında 11 ana konu başlığının 8’inde sıralamaya girme başarısı gösteren Hacettepe Üniversitesi, Tıp ve Sağlık ana konu başlığında 2023 yılında da dünya sıralamasında 301-400 bandına yerleşerek Türk üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik (801-1000) ve Yaşam Bilimleri (601-800) ana konu başlıklarındaysa bir önceki yıla göre sıralamadaki yerini korudu. Üniversitemiz 2023 yılında Sanat ve Beşeri Bilimler, İşletme ve Ekonomi, Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler ana başlıklarında da sıralamaya girme başarısı gösterdi.

Üniversitemiz Eğitim ana konu başlığında 2022 yılında 201-250 aralığında yer alırken, 2023 yılında 301-400 bant aralığına gerilemiş olmasına karşın Türk üniversiteleri arasında 3. sıradaki yerini korudu.

Üniversitemiz Mühendislik altında yer alan Kimya Mühendisliği alt konu başlığında 801-1000 bandına yerleşerek yeniden dünya sıralamasına dahil olurken, Fizik Bilimleri altında yer alan Fizik, Astronomi ve Jeoloji ile Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri alt konu başlıklarında ise 1001+ ile ilk kez dünya sıralamasına girdi.

THE World University Rankings by Subject sıralamalarına ilişkin konu başlıklarına göre Türkiye’deki üniversitelerin 2022 ve 2023 yıllarındaki durumu aşağıdaki tabloda görülebilir. Detaylı bilgi ve yönteme https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject adresinden ulaşılabilir."

QS Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik Sıralamaları 2023 Yılı Sonuçları Açıklandı

QS World University Rankings 2023’de, veri toplama sisteminde yapılan değişiklikler kapsamında üniversitelerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) zorluklarını aşma konusunda nasıl harekete geçtiğini gösteren bir çerçeve sunmak üzere “Sürdürülebilirlik” başlığı altında yeni bir değerlendirme oluşturdu ve sonuçlarını ilk kez bu yıl açıklamaya başladı. QS burada, üniversitelerin araştırma, öğretim ve toplumsal katılım yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı ileriye taşımak için sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarmasını hedefliyor.

Bu yıl ilk kez yapılan QS Sürdürülebilirlik 2023 sıralamasında 71 ülkeden 700, Türkiye’den ise 11 üniversite sıralamaya girdi.

Hacettepe Üniversitesi QS Sürdürülebilirlik 2023 dünya üniversiteleri sıralamasında 361-380 bandında yer aldı. Üniversitemiz Çevresel Etki kategorisinde 410., Sosyal Etki kategorisinde 349. sıraya yerleşti. Türk üniversiteleri açısından değerlendirildiğinde Hacettepe Üniversitesi, 201-220 bandında ülke sıralamasında birinci olan İTÜ ve ODTܒnün ardından 2. sırada bulunuyor.
QS Sürdürülebilirlik Sıralamaları 2023 sonuçlarına ilişkin detaylara https://www.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/2023 adresinden ulaşılabilir." 

"29 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında Van’da düzenlenen "Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi (EURACLI’2022)"nde üniversitemiz biyoloji bölümü yüksek lisans öğrencisi Müge Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Kabalak danışmanlığında hazırlayıp sunumunu yaptığı "İklim değişikliğinin Cantharis rustica Fallén, 1807 üzerindeki olası etkileri" başlıklı çalışmasıyla, sadece bir genç araştırmacıya verilen "gelecek vaad eden genç araştırmacı" ödülünü almaya hak kazanmıştır. 
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/yuksek_lisans_ogrencimize_uluslararasi_kongreden_odul-299"

Uluslararası Gıda Bilimi ve Teknolojisi Birliği (IUFoST) tarafından kurulan Uluslararası Nutrasötikler ve Fonksiyonel Gıdalar Derneği (ISNFF) tarafından 2008 yılından beri yıllık olarak düzenlenen uluslararası konferansların sonuncusu bu yıl 2-5 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Konferansa dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 400 bilim insanı katıldı. Konferansın kapsamında genç araştırmacılar için düzenlenen “Flash Talks” yarışmasında Üniversitemiz Gıda Kalitesi ve Güvenliği (FoQuS) Araştırma Grubu önemli bir başarıya imza attı.
Dr. Aytül Hamzalıoğlu “Casein-phenol interaction during in vitro digestion provides better bioactive peptide release and phenol delivery to colon” başlıklı çalışmasıyla ikincilik ödülüne, Dr. Ecem Evrim Çelik ve Dr. Cemile Yılmaz ise “Formation of bioactive tyrosine derivatives during sprouting and fermentation of different whole grains” ve “Effects of environmental stresses on neuroactive compounds produced by Saccharomyces cerevisiae in fermented foods” başlıklı çalışmalarıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/foqus_arastirma_grubuna_uluslararasi_oduller-296

Araştırmacıların hızlı bir şekilde istedikleri bilgiye erişim imkanı sağlayan yeni “Araştırma” sayfamız yayında.
Laboratuvarlardan araştırma merkezlerine, akademik veri yönetim sisteminden performans değerlendirmeye kadar geniş bir yelpazede hızlı erişim olanağı sağlayan yeni sayfa güncellenerek yayına girdi.
Araştırmacıların, haber niteliği taşıyan tüm çalışmalar hakkında da bilgi alabileceği Araştırma sayfasına https://hacettepe.edu.tr/arastirma/ adresinden ulaşılabilir.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/hacettepede_arastirmayi_kesfet-293

FBE Veri Analiz Birimi'nden 52 Yılı Kapsayan Rapor
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kasım 2020 tarihinde kurulan “FBE Veri Analiz Birimi” yaklaşık 6 aylık çalışmanın sonunda “Hacettepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Öğretim Performansı (1968-2020)” raporunu hazırladı. Rapor, enstitü altındaki anabilim dallarının 1968-2020 yılları arasında bitirdiği lisansüstü tezlerinin dağılımını, bunların meta analizlerini, tez üretim hızlarını (TÜH), yoğunluk indekslerini (YI) ve yüksek lisans/doktora tezlerinin üretkenlik analizlerini (p2) içermektedir.  Bu çalışma, bir yandan önemli düzeyde veri toplanmasını sağladığı gibi, diğer yandan verilerin analizi lisansüstü düzeyinde enstitünün geçmişten günümüze bilimle kurduğu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Rapor, üniversitemizin Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında ileriye yönelik planlamalarında nerede durduğunu, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, başlangıç hedeflerine göre geldiği noktayı göstermesi açısından da önemlidir. Ayrıca, gelecek projeksiyonu yapmak için gerekli olan meta analiz çalışmaları için başlangıç noktasıdır.   
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak raporu indirebilirsiniz:
FBE Rapor 2021
https://gazete.hacettepe.edu.tr/tr/haber/fbe_veri_analiz_biriminden_52_yili_kapsayan_rapor-45

The 2023 Sıralamaları Kısa Analizi
Üniversiteleri öğretim kalitesi, araştırma, yayın ve atıflar, sanayi geliri ve uluslararası görünürlük kriterlerine göre sıralayan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 yılı sıralamasını 2019-2020 akademik yılı verileriyle gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi sıralamada, geçtiğimiz yıl olduğu 601-800 aralığında yer aldı.
Genel puanını 34-39,2’a yükselten ve 601-800 aralığında yer alan üniversitemizin 2023 performans özetinde güçlü yönü 76. sıraya yerleştiği endüstri gelirleri kriteri (89,1 puan), zayıf yönü ise özellikle uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayılarıyla ölçülen uluslararası görünüm kriteri oldu. Buna karşın Üniversitemizin uluslararasılaşma puanında geçtiğimiz yıla göre yükselme görüldü (24,3’ten 25,7 puana). 
Üniversitemiz açısından bir önceki yıla göre ana göstergelerdeki değişimler ve dünya sıralamaları şu şekilde:

•    Öğretim: Yüzde 8 artış, dünyada 563. sıra
•    Araştırma: Yüzde 93 artış, dünyada 518. sıra
•    Atıflar: Yüzde 15 azalış, dünyada 817. sıra
•    Endüstri Geliri: Yüzde 240 artış, dünyada 76. sıra
•    Uluslararası Görünüm: Yüzde 6 artış, dünyada 1435. sıra

https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/the_2023_siralamalari_kisa_analizi-290"

Hacettepe Üniversitesi, Merck&Sharp Dohme (MSD) Global Klinik Araştırmalar Merkezi İş Birliği Programı kapsamında, dünyadaki yaklaşık 18 bin merkez arasından belirlenen öncelikli 31 merkezden biri oldu.
130 yılı aşkın süredir dünyanın en zorlu hastalıkları için ilaçlar ve aşılar sunan MSD’nin, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Global Klinik Araştırmalar Merkezi Bilimsel İş Birliği Programı kapsamında, dünya çapında MSD global klinik araştırmalarını yürüten yaklaşık 18 bin aktif merkez arasından, 31 merkez seçildi. Türkiye'den ise Hacettepe Üniversitesi, bu program kapsamında dünyadaki ilk 31 merkez arasında yer aldı. Hacettepe, MSD’nin ilaç ve aşı geliştirme planlama bilgilerine erişim ve klinik araştırma portföyünün gelişimi için bilimsel ve operasyonel iş birliği geliştirme fırsatı bulacak.
https://gazete.hacettepe.edu.tr//tr/haber/hacettepe_universitesi_global_bir_basariya_imza_atti-286

Hacettepe Yine İlk Tercih
Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başarıları sonuçlarına göre yine ilk tercih edilen üniversiteler arasında yerini aldı.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile öğrenci alan 77 lisans programının %43’ü (33 program) kendi alanında tüm üniversiteler arasında ilk sırada tercih edildi. 
Programların %73’ü (56 program) kendi alanında tüm üniversiteler arasında ilk iki sırada tercih edildi.  Tüm programlarımız, kendi alanlarında ilk beş tercih içerisinde yer aldı.
2022 yılında 77 lisans programından 48’inin “en düşük yerleşen öğrenci sıralaması” 2021 yılına göre yükseldi.
 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: 
https://www.hacettepe.edu.tr/ogretim/yok_sinav_basarilari

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre, Clarivate Analytics/InCites uluslararası kaynakları ve YÖK’ün yayınladığı verileri kullanarak sıralıyor. Son dört yıldır birinci sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi, 2022-2023 yılında ikinci sırada yer aldı.
URAP Türkiye sıralamasında 2009 yılından bu yana kullanılmakta olan dokuz göstergeye bu yıl altı yeni gösterge eklendi. Üniversitelerin araştırma etkinliklerini daha hassas ölçebilmek amacıyla eklenen bu göstergeler arasında TÜBİTAK proje sayısı, yurt içindeki üniversitelerle ortak makale sayısı ve yabancı üniversitelerle ortak makale sayısı yer alıyor.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/urap_20222023_turkiye_siralama-668

Hacettepe Üniversitesi Adresli Yayınların Konu Dağılımlarının Analizi
Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarını, araştırma üniversitesi ilan edilmeden önceki 3 yıllık dönem (2015-2017) ile sonraki 3 yıllık dönemi (2018-2020) kapsayacak şekilde kıyaslamalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Web of Science tarafından taranan dergilerin çeyreklik dilimleri ilave bir boyut olarak Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların analizine dahil edilmiştir. Bunun için, Incites Journal Citation Reports tarafından sunulan dergi çeyreklik dilim verileri dikkate alınmıştır.
HACETTEPE UNIVERSITESI 2015-2020 WoS ARASTIRMA RAPORU için tıklayın.

2022-2027 Araştırma Öncelik Alanları Raporu yayınlandı
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları çalışması üniversitemizin kurumsal araştırma projeksiyonunun oluşturulmasına yönelik olarak önümüzdeki 5 yıllık dönemde (2022-2027) öncelikli olarak odaklanılacak araştırma alanlarının yetkinlik bazlı olarak belirlenmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında başlatılmıştır. Çalışma; (i) araştırmacıların bireysel araştırma önceliklerinin bildirilmesi, (ii) araştırmacı geri bildirimleri esas alınarak bölüm ve fakülte düzeyinde akademik birimlerin araştırma önceliklerinin belirlenmesi, (iii) akademik birimlerin geri bildirimleri esas alınarak üniversite araştırma önceliklerinin derlenmesinden oluşan 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.
Raporun giriş bölümünde üniversitemizin araştırma politikası, araştırma ekosistemi, araştırma altyapısı, araştırma destek birimleri, araştırmacı profili ve araştırma performansı hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Araştırma önceliklerini tüm akademik disiplinleri kapsayacak şekilde araştırmacılarımızın geri bildirimlerine dayalı olarak hazırlamış olan üniversitemiz önümüzdeki dönemde; nitelikli araştırmacıları, güçlü araştırma altyapısı ve destek mekanizmalarının katkısıyla önceliklerini hayata geçirerek önemli çıktılar ortaya koyacaktır. Üniversitemizin mekan, insan ve finans kaynaklarını öncelikleri doğrultusunda kullanarak daha ileri hedeflerine ulaşabileceğini ve ülkemiz yükseköğretim sisteminde fark yaratmaya devam edeceğini düşünüyorum.
Hacettepe Üniversitesi 2022-2027 Dönemi Araştırma Öncelik Alanları Raporu için tıklayınız.
Prof. Dr. Vural Gökmen
Rektör Yardımcısı

URAP, 2021-2022 Dünya Üniversiteleri Alan Sıralamalarını Açıkladı
Hacettepe Üniversitesi, URAP (University Ranking By Academic Performance) tarafından hazırlanan ve dünya genelindeki üniversitelerin bilim alanları başarısını gösteren 2021-2022 dünya alan sıralamasında 78 bilim alanına göre yapılan değerlendirmede 22 alanda dünya sıralamasında yer alma başarısı gösterdi.
Bu önemli haberin detaylarını ilgili linkte görebilirsiniz:
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/urap_20212022_dunya_universite-634

Yüksek gerçeklikte simülasyon laboratuvarı
Dünya standartlarının üzerinde bir hemşirelik eğitimini garanti altına almak için birçok çalışma yapan Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, lisans müfredatında klinik uygulamaları desteklemek amacıyla 2012 yılından beri yüksek gerçeklikte (high fidelity) simülasyon laboratuvarı ve standart hasta gibi güncel yaklaşımları kullanıyor. Öğretim programının %30’u İngilizce derslerden oluştuğu için dil alanında da yeterliliği destekliyor.
Bu fakültede okuyan öğrenciler, klinik uygulamalarını Joint Commission International (JCI) tarafından uluslararası akredite edilen Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde gerçekleştirme şansı da buluyor. Mezunlar ise, Avrupa’nın tüm ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kolaylıkla kabul alıp, çalışabiliyor. https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/yuksek_gerceklikte_simulasyon_-592

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2022 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. 
2022 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1.992 proje önerisinden 1.851’i bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 306 proje önerisinin desteklenmesine, 154 proje önerisinin de bir sonraki dönemi beklemeden 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapabilmesine karar verildi. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapabilecek projelerin değerlendirilmesinde 2022 yılı 1. dönem kriterleri kullanılacağı ve bu projelere de revize proje süreci bütçesi dahilinde destek verileceği açıklandı.
Üniversitemizden 17 proje, desteklenmesine karar verilen 306 proje arasında yer alıyor. Bu, bugüne kadar Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarınca TÜBİTAK 1001 kapsamında aynı anda desteklenen en fazla proje sayısı anlamına geliyor.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/17_ogretim_uyemize_tubitak_100-577

Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü araştırmacılarının yer aldığı WASTELESS projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu başarı, dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa kapsamında, yoğun rekabetin yaşandığı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre alanı 2022 yılı çağrılarında elde edildi.

Gıda israfını azaltma ile mücadelede farklı gıda ürünleri için atık istatistiklerinde birçok veri boşluğu bulunması önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Waste Quantification to Limit Environmental Stress başlıklı WASTELESS projesi, gıda kayıpları ve israfını anlamak ve haritalamak amacıyla tedarik zinciri boyunca kapsamlı ve güvenilir veri toplama araçları / teknolojileri ile bu sayede farklı ülkeler ve gıdalar bazında gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik modellerin geliştirilmesine odaklanıyor. Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları (Dr. Burçe Ataç Mogol ve Dr. Ezgi Doğan Cömert) Dr. Vural Gökmen liderliğinde, evsel gıda kayıpları ve israfının azaltılması için görüntü işleme ve makine öğrenmesine dayalı akıllı buzdolabı prototipinin geliştirilmesi konusundaki tecrübe ve yetkinlikleri ile WASTELESS projesinde önemli bir görev üstlendiler.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/gida_muhendisligi_bolumumuz_ar-555

QS World University Rankings, bu yıl başvuru yapan 2.462 üniversite arasından 1.422 üniversiteyi değerlendirmeye aldı. Bu sayı 2020 yılında 1002, 2021 yılında 1300’dü. 2020-2021 akademik yılı sonuçlarının değerlendirildiği QS World University Rankings 2023 sonuçlarına göre, Türkiye genelinde sıralamaya giren üniversite sayısı bu yıl 24’e yükseldi.
Değerlendirme kriterlerine ilişkin oranlar ise şu şekilde:
•    Akademik reputasyon: %40
•    İşveren reputasyonu: %10
•    Fakülte/öğrenci oranı: %20 (tanınırlık anketi, araştırma geliri, araştırma verimliliği)
•    Fakülte başına düşen atıf sayısı: %20
•    Uluslararası akademisyen oranı: %5
•    Uluslararası öğrenci oranı: %5  
Sonuçlara göre Hacettepe Üniversitesi, 2016 yılından başlayarak düşüş eğiliminde ve son beş yılda ise 801-1000 bandına yerleşmiş durumda.
Bu yılki ülke sıralamasında üniversitemiz İstanbul Üniversitesi ile 7. sırayı paylaşıyor.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/qs_dunya_universiteleri_sirala-539

Times Higher Education (THE) 2013 yılından bu yana, dünya üniversite sıralamalarındaki göstergeleri kullanarak (öğretim kalitesi, araştırma, yayın ve alıntılar, sanayi geliri ve uluslararası görünürlük) Asya Üniversiteleri sıralaması yayınlıyor. 2021 yılında 30 ülkeden 551 üniversite değerlendirilirken, bu yıl 31 ülkeden 616 üniversite kapsama alındı.
Çin son üç yıldır THE Asia University Rankings’de birinci ve ikinci sıradaki üniversitelere ev sahipliği yapıyor. 2022 sonuçlarında en çok üniversite ile temsil edilen ülke ise Japonya oldu. Suudi Arabistan ise ilk 100’e giren üniversite sayısını dört üniversiteden altıya çıkardı.  
Türkiye genelinde bu yıl sıralamaya giren üniversite sayısı 43’den 54’e yükseldi. 
Bunun yanında 12 üniversite de “raportör” yani veri sağlayan ancak sıralama için uygunluk kriterlerini henüz karşılayamayan üniversiteler statüsüyle listelendi. 2016 yılından başlayarak sıralamaya dahil olan üniversitemiz, 2020 yılından bu yana gerileme halinde. 2022 yılında da bu durum değişmedi ve Hacettepe Üniversitesi 188. sırada yer aldı. Bu sonuç değerlendirilirken dünyadan ve ülkemizden sıralamaya katılan üniversite sayısındaki artışın dikkate alınması da önemli.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/the_asya_universiteler_siralam-521

Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Alerji Bölümü, 2019 yılında Almanya Charite’de bulunan akreditasyon merkezi tarafından Ürtiker Mükemmeliyet Merkezi (UCARE) ve Anjioödem Mükemmeliyet Merkezi (ACARE) sertifikalarına sahip olmuştu. Bölüm, bu yıl da Dünya Alerji Organizasyonu tarafından (WAO) Alerji Mükemmeliyet Merkezi sertifikası almaya hak kazandı.
Tarihindeki en yüksek yayın sayısına ulaştı. 
3 öğretim üyesi ile hizmet veren Çocuk Alerji Bölümü tarafından, SCI-E kapsamında 2021 yılında toplam 37 yayın üretilerek bugüne kadar bölüm tarihindeki en yüksek yayın sayısına ulaşıldı.
Dünya Alerji Kongresi’ni yönetecekler:
Bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Dünya Alerji Kongresi’nin kongre başkanlığını bölümün öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, kongre sekreterliğini ise Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner yapacak. Bölümün diğer öğretim üyesi Prof. Dr. Özge Uysal Soyer ise, bilimsel komite üyesi olarak kongrede yer alacak.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/cocuk_alerji_bolumu_mukemmeliy-492

TÜBİTAK tarafından her yıl yapılan Bireysel Genç Girişimci programı (BİGG) 1512 kapsamında tamamlanan BiGG 2021-2 Yeşil Büyüme Çağrısı başvurularında Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri Aybike Bolat, Özüm Gülşah Temürlenk, Kübra Uygun tarafından hazırlanan “Kabarcık Bariyeri” başlıklı iş fikri 969 ilk başvuru arasından 2. aşamaya alınmış ve son değerlendirmede seçilen 45 projeden biri olmuştur.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/ogrencilerimizin_tubitak_bigg_-499

Hacettepe Üniversitesi, SDG 5 Gender Equality (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Ana başlığında 938 üniversite içerisinde 25. Üniversite oldu.
2022 yılı etki sıralaması sonuçlarına göre, Hacettepe Üniversitesi 5 ana başlıkta sıralamaya girerken, özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ana başlığında,  Dünya Üniversiteleri arasında 25. Üniversite olma başarısını elde etmiştir.
Araştırma Performansı ve Değerlendirme Ofisi olarak söz konusu raporun hazırlanma aşamasında Üniversitemizin çeşitli birimlerinden verilerin toplanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve HÜKSAM'ın çalışmalarına  aktif olarak katkıda bulunmuştur.
Söz konusu başarının daha da üst sıralara taşınması dileğiyle.
Ayrıntılı bilgi için:
The Impact Rankings Resmi Web Sayfası
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
Hacettepe Üniversitesi Haber Sayfası
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/the_etki_siralamalari_acikland-489

Bireysel konu alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan QS Konulara Göre Dünya Üniversiteleri Sıralaması'na 2022'de dünya çapında toplam 1.543 kurum dahil edildi.
5 ana kategoride 51 alanı kapsayan QS Konulara Göre 2022 Yılı Sıralamaları kapsamında Hacettepe Üniversitesi, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre önemli bir sıçrama yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji ile Doğa Bilimleri ana kategorilerinde ilk kez dünyadaki ilk 500 üniversite içerisinde yer aldı.
Yaşam Bilimleri ve Tıp alanındaki sıralamada ise üst basamaklara yükseldi. Bunun yanında Hacettepe, 2022 yılında 5 ana kategori altındaki toplam 16 konuda ilk 500 üniversite içerisinde yer aldı. Bu sayı 2021 yılında 11'di. Üniversitemiz 9 alanda 2021 yılına göre sıralamada yükselirken, bu yıl 7 alanda 2021 yılındaki yerini korudu.
Hacettepe Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 5 alanda birinci oldu.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/qs_konulara_gore_2022_yili_sir-476

BEGEP 2022 çerçevesinde, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Naşide Mangır Bolat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şebnem Yardımcı Geyikçi ödüle layık görüldü.
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/uc_hacettepeliye_bagep_2022_od-462"

YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu 2021 Hakkında yayınlanan Genel Raporda Hacettepe Üniversitesi'nin 
ülke üniversiteleri arasında Araştırma Performansı bakımından öncü üniversiteler arasında olduğu görülmüştür.
Hacettepe Üniversitesi'nin öncü olduğu değerlendirmelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın: 1
En Yüksek %10'luk Dilimde Atıf Almış Yayın Sayısı: 1
Desteklenen Ar-Ge Proje Sayısı: 1
Endüstri ile Ortak Yürütülen Proje Bütçesi: 1
KPSS'de İlk %5'lik Dilime Giren Program Sayısına Göre: 1
ARWU Dünya Sıralaması: 2
Tübitak Destek Programı Sayısı: 2
Kurum Adresli Bilimsel Yayınlara Açık Erişimde: 2
Uluslararası Değişim Programı Giden Öğr. Gör. Sayısı: 2
THE Dünya Sıralamasında Türkiye Üniversiteleri arasında: 3
Endüstri ile Ortak Yürütülen Projeler: 3
TGB'de Çalışan Öğrenci Sayısı: 3
ALES'te ilk %5'lik Dilime Giren Üniversitelerin Dağılımı: 3
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yayınlar:3
Doktora Programlarından Mezun Olan Öğrenci Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler: 4
Akredite Lisans Programı: 4
Tübitak Araştırma Bursluları Sayısı: 5
Uluslararası Değişim Programı Gelen Öğr. Gör. Sayısı: 5
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu-2021.aspx

YÖK 2021 ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL RAPORU YAYINLANDI
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu-2021.aspx

Hacettepe Üniversitesi, URAP (University Ranking By Academic Performance) tarafından hazırlanan ve akademik performansı en yüksek 3.000 üniversiteyi kapsayan 2021-2022 dünya üniversiteleri sıralamasında 524., Türk üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer aldı.
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/urap_20212022_dunya_universite-431

2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları:
https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-2021-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi

2020 yılı Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi:
https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-2020-yili-sonuc-raporu

Stanford Üniversitesi, Dünyadaki En Etkili Bilimcileri Sıraladı
Dünyadaki en etkili bilimciler arasında yer alan Hacettepeli araştırmacılar şöyle:
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/stanford_universitesi_dunyadak-415

QS EECA 2022 Yılı Üniversiteler Sıralamasını Açıkladı:
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/qs_eeca_2022_yili_universitele-427

Hacettepe Üniversitesi “Klinik Tıp” Başlığında Dünya Sıralamasında 165., Ülke Sıralamasında 1. Sırada:
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_%E2%80%9Cklin-413

Hacettepe Üniversitesi “Klinik ve Sağlık” Alanında 1. Sırada:
https://haberler.hacettepe.edu.tr/tr/hacettepe_universitesi_klinik_-391

Öğrencilerimize TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Bursu
https://haberler.hacettepe.edu.tr//tr/ogrencilerimize_tubitak_2247c_-419