İletişim

Ofis Sorumluları:

Öğr. Gör. Aynur Demircan
Dr. Elif Yılmaz Turalı

Telefon: 0312 297 64 10

E-posta: apdo@hacettepe.edu.tr

Adres: Rektörlük 2.kat, Beytepe, ANKARA/TÜRKİYE

Öğr. Gör. Aynur Demircan
Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı eğitiminin ardından, Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Türk Edebiyatı Bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü’nde koordinatör yardımcısı olarak görev yaparken koordinatörlüğe bağlı olarak ve üniversitenin çeşitli bölümlerinde tiyatro üzerine dersler verdi. Eleştiri, inceleme ve deneme yazıları kaleme aldı. Halen Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Salı Tiyatro Tarihi, Teorisi ve Dramaturgi alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2019 yılından itibaren Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi’nde çalışmakta ve ders vermeye devam etmektedir.

Dr. Elif Yılmaz Turalı
Lisans eğitimini Hacettepe üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2005 yılında, yüksek lisans tezini yaparken alanındaki projelerde çalışmaya başlamış ve bu yıldan itibaren Hacettepe Üniversitesinde mühendis kadrosunda çok sayıda araştırma geliştirme projelerinde araştırmacı, mühendis olarak çalışmıştır. Uluslararası makale ve bildiriler yayınlamış, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiriler sunmuş, çalıştaylara katılmış ve görevler almıştır. 2021 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Araştırma performansı değerlendirme ofisinde çalışmaktadır.